Asociační reakce na barvy

Asociační reakce na barvy

Exaktnější základ mají nálezy etnopsycholingvistiky, které se týkají verbálních asociací v jazykově odlišných etnikách (Etnopsicholingvistika, Sorokin, 1988). Vychází se z experimentů, při nichž se porovnává, jaké slovní reakce produkují uživatelé jednotlivých jazyků na tatáž podnětová slova.

Uvedu příklad (podle Zalevské, 1988), jakými asociovanými slovy reagují nejčastěji subjekty z kulturně odlišných etnik na slova označující barvy:

Podnětové
slovo                              Asociační reakce


               Rusové       Francouzi        Američané        Němci       Uzbekové

bílý        sníh                   sníh               sníh              sníh              cesta

              světlo                čistota           dům               světlo           bavlna

žlutý       list                    květ             citron              závist            proso

               květ                 slunce           zlato               květ              hlava

modrý     nebe                nebe             nebe               nebe             oči

               jezero              moře             voda               květ              nebeNa základě těchto experimentů jsou sestavovány pro jednotlivé jazyky tzv. asociační normy, které jasně dokládají, že příslušníci jednotlivých etnik mají ve své jazykové kompetenci (tj. znalosti jazyka, jeho elementů a pravidel) zakódovány kulturně odlišné mentální lexikony – což podporuje zmíněnou teorii jazykové relativity.