Freudova třetí revoluce

Freudova třetí revoluce

Psychologie nevědomí

Filozofové vždy kladli rovnítko mezi mysl a vědomí. Ale Freud tvrdil něco jiného. Pouze malá část duševních pochodů probíhá na vědomé úrovni. Zbývající část je nevědomá, skládá se z nepřípustných a neúmyslných představ, jež motivují chování.

Chcete říci, že lidská
mysl je iracionální?                                                           

Chci říci, že rozum není něco daného,
musí se o něj usilovat!