Úvod

Úvod

Říká se, že léčená chřipka trvá týden, neléčená sedm dní. S rozchody je to podobné. Všichni by si přáli, aby to bylo co nejrychleji za námi, ale chyba lávky, rozchod je prostě proces, který trvá nějakou dobu a nejde ho nijak výrazně urychlit.
Když se však zamyslíte nad úslovím o chřipce, zjistíte, že má pravdu jen ze dvou třetin. Ano, léčená i neléčená chřipka trvá týden, ale přechozená nachlazení trvají třeba sedm měsíců. Stejně tak je to i s rozchody. I ty musí trvat nějakou minimální dobu. Člověk však může zabránit tomu, aby se nepřechodily. „Přechozené“ rozchody totiž mohou člověka trápit celý život. Cílem této knihy je ukázat čtenáři, jak se vypořádat s rozchodem, pochopit, jaké síly jsou při něm ve hře, co může udělat pro to, aby se jeho situace ještě více nezhoršila a co všechno ho může čekat.
Kniha je určena „normálním lidem“, popisuje tedy normální, přirozené reakce na rozchod. Nezabývám se zde případy, kdy partnerský rozchod doprovází závažnější psychopatologie – psychóza, psychopatie, demence, závažná drogová závislost apod. V takových případech doporučuji konzultaci se specialistou na danou oblast.
Při psaní jsem pamatoval na dvě skupiny čtenářů: Především na ty, kteří rozchodem procházejí a rádi by pochopili, co se děje, proč se to stalo právě jim, a co s tím mohou dělat. Druhou skupinou jsou mí kolegové – odborníci, kteří se snaží provázet dotyčné na jejich obtížné cestě.
Uspokojit obě tyto skupiny je nelehký úkol, proto jsem se snažil napsat čtivý text bez přemíry odborných pojmů a odkazů na literaturu na jedné straně, ale na druhé straně popsat jevy do té hloubky, aby čtenář mohl opravdu pochopit podstatu problému a byl schopen do něho účinně zasáhnout. Pro všechny případy je na konci knihy glosář vysvětlující základní termíny.
Kniha začíná popisem fází, kterými lidé při rozpadech vztahů procházejí. Narazíme zde na řadu jevů, jimiž se v dalším textu budeme zabývat podrobněji. Jsou to přitažlivé síly, které vztah drží pohromadě, a odpudivé síly, které ho rozbíjejí. Z odpudivých sil se zaměříme především na manipulaci a zdegenerovanou komunikaci. Dále se seznámíme s fantazijními postavami, tj. se způsobem, jakým jsou bývalí partneři zakonzervováni v našich myslích, a jakou škodu tam mohou napáchat.
Přeji čtenářům hodně zdaru při řešení obtíží vlastních i cizích.

JK