Portál.cz > Semináře a kurzy > Detail akce

Detail akce

Byli čtyři koledníci (29_11)

Od 29.11.2011, 8:30 do 29.11.2011, 14:00

Stav: Obsazeno

Akreditace MŠMT Č. j.: 11 869/2011-25-263

Přihláška zde.

Při setkání s Pavlem Jurkovičem (v celkovém rozsahu 3 hodiny) si účastníci semináře zazpívají skladatelovu úpravu některých říkadel, např. Povídala vrána vráně a Běžela liška po ledu, úpravu písně Bude zima, bude mráz, Zajíc běží k háji i dalších lidových písní. Běh času v průběhu roku nám připomene píseň Pavla Jurkoviče Měsíce. Účastníci si zazpívají si také autorovy koledy Byli čtyři koledníci, Červená, zlatá, zelená. Píseň Den přeslavný jest k nám přišel spojíme se slavnostním průvodem. Zazní i klasické vánoční písně a koledy, např. Při vánoci dlouhé noci, Jak jsi krásné neviňátko, Dej Bůh štěstí a další. Nový rok přivítáme písní Fanfr, fanfr, fanfrnoch.

Účastníci se též zamyslí se nad možnostmi, jak rozvíjet rytmické a intonační cítění, využijí nástroje Orffova instrumentáře a budou mít možnost seznámit s některými publikacemi pana Jurkoviče, např. Bude zima , bude mráz, Na Orffovských cestách I. a II. i s novou publikací Portálu Jak počítají koťata od autorů Pavla Jurkoviče a Jiřího Žáčka.

Při setkání s Evou Hurdovou (v celkovém rozsahu 3 hodiny) si účastníci vyzkouší rytmizaci, melodizaci a pohybové ztvárnění říkadla Přišel k nám bílý kůň, u kterého melodii harmonicky podpoříme hrou na zvonkohru – bordunem. „Pohrají“ si s rytmem říkadla: Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních.(1. sk. sníh, 2. sk. sně-ží, uč. říkadlo. Event. „po-je-de-me“, „na sa-ních“.) Píseň Sněží, sněží, mráz kolem běží spojíme se hrou na zvonkohry a pohybem. Nástroji Orffova instrumentáře doprovodíme říkadlo Anděl Páně, upravené Pavlem Jurkovičem. Písničku Má maměnka cosi má spojíme s podáváním ořechů po kruhu. S pohybem spojíme píseň Pavla Jurkoviče Já mám sáně Borový. Zazpíváme si popěvek Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek. S nástroji a pohybem spojíme koledu Vstaňte všichni lidé vzhůru a Už to zvoní, už to cinká. Zazpíváme si koledu Lenky Pospíšilové Do Betléma. Seminář zakončíme sluchovou hrou Štěstí.

Lektoři: Pavel Jurkovič je hudební pedagog, zpěvák, skladatel, publicista. Je autorem mnoha hudebně výchovných publikací. Komponuje písně a instrumentální skladby pro děti a mládež, upravuje lidové písně. Lektor je autorem mnoha publikací, v Portálu vyšla kniha Jak počítají koťata.

Eva Hurdová pracovala jako učitelka MŠ a metodička předškolní výchovy v Pedagogickém centru Praha. Vede hudebně pohybové semináře, je spoluautorkou několika knih pro učitelky MŠ - například Hrajeme si s padákem.

Pomůcky: volnější oblečení, umožňující pohyb, přezutí na cvičení (ne pantofle).

Termín: 29.11. 2011 8.30 – 14.00 hodin

Cena: 600 Kč

Měsíční kalendář

Měsíční kalendář

< listopad 2011 >
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30