Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

JAK UZDRAVIT ZRANĚNÉ JÁ II

Volně navazující kurz na úvodní kurz práce se zraňující životní situací. Sebezkušenostní formou rozvineme schopnost pracovat s traumatickou událostí u sebe i u druhých. Je možné ho absolvovat i bez úvodního kurzu.


Školïtelé: Jakub Hučín, Andrea Květoňová
Délka kurzu: jednodenní školení 9 – 16 h
Cena kurzu: 2500 Kč ZLEVNĚNO NA: 1800 Kč včetně DPH.

Kurz probíhá s dvěma lektory s bohatou zkušeností z terapie, koučování, výcviků i z oblasti krizové intervence. Je vhodný jak pro veřejnost, tak pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí, dobrovolníky, pracovníky center a sociálních služeb.

Termín:

Termíny podzimních kurzů (říjen – prosinec 2016) připravujeme, přihlášky přijímáme již nyní.

Zaměření:

Kurz, při kterém se učíme zacházet s bolestnými a nelehkými prožitky z našeho života. Budeme se zabývat tím, jak trauma vzniká a jak může ovlivnit náš další život a vyzkoušíme si verbální i neverbální techniky, například pohybové a výtvarné, a imaginace používané při terapeutické práci s traumatem

Jakub Hučín

Znáte z časopisu Psychologie dnes!
Vystudoval filosofii a teologii. Pracoval jako středoškolský učitel, v letech 1999-2004 jako redaktor Psychologie dnes. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci, systematický psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze a výcvik v terapii traumatu. V letech 1998-2003 pracoval jako dobrovolník na Lince důvěry Diakonie ČCE, od roku 2005 působí v soukromé psychoterapeutické praxi v Praze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) a od roku 2014 je lektorem psychoterapeutických výcvikových skupin.Andrea Květoňová

Vystudovala ekonomii a finance a profesně působila zejména v oblasti financí jak v České republice, tak v zahraničí (PricewaterhouseCoopers, Nokia, Nestlé). Od roku 2010 se aktivně zabývá profesním mentoringem a koučingem, kde využívá zkušeností z komerčního sektoru a oblastí psychosociální pomoci. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí a mentorka pro Britskou obchodní komoru. Své vzdělání si rozšířila akreditovanými výcviky pro práci s lidmi v krizových situacích a po traumatech při MPSV ČR, absolvovala také výcvik sexuologické práce při Evropské akademii somatického vzdělávání (EASE) a je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.