Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

UMĚNÍ ŽÍT TADY A TEĎ

Zbavte se stresu a zátěže, dopřejte svému životu radost!


Školitelé: Jakub Hučín, Andrea Květoňová
Délka kurzu: 7 hodin (jednodenní)
Cena kurzu: 1800 Kč včetně DPH

Jak žít kvalitně v hektickém světě plném nároků a požadavků?
Jak se naučit prožívat svůj vlastní život?

Pojďte spolu s námi odkládat starosti a úzkost. Vnímat sebe, své nitro, své prožívání, přítomnost vlastního života… Motto - R. W. Emerson: „Pořád se chystáme žít, ale nikdy nežijeme.“ Jednodenní sebezkušenostní kurz zaměřený na rozvoj schopnosti žít svůj život vědomě a s plnou pozorností. Ukážeme si, že náš životní pocit a radost, kterou ze života máme, nakonec závisí na naší schopnosti si každodenních prožitků všímat a skutečně je prožívat. Díky vědomě vedené pozornosti se budeme učit všímavosti vůči sobě samému a svému běžnému okolí, k tomu, co nám říkají naše emoce, vnitřní pocity a naše tělo. Naučíme se lépe používat smysly, které nám zprostředkují prožitek „tady a teď“.

Termíny:

4. 11. 2016

Zaměření:

Kurz je zaměřený na poznání a osvojení si vědomého pozorného přístupu k vlastnímu životu a jeho prožívání. Vedle krátké teorie se budeme zejména učit prakticky pracovat s vlastní všímavostí, s vlastními prožitky, smysly a tělem. Pomocí relaxačních a imaginativních technik se také naučíme zbavovat se stresu a emocí, které nás blokují a zatěžují. Ukážeme si možnost interpretovat či jiným způsobem se učit rozumět tomu, co se nám v životě odehrává. V tomto kurzu budeme mimo jiné používat metody mindfulness a práci s tělem. Metody, které budeme prezentovat, je možné využít jak v běžném osobním životě, tak v práci s klienty. Kurz je proto vhodný pro široké spektrum zájemců jak z řad veřejnosti, tak i odborníků.

Z NÁPLNĚ SEMINÁŘE:

Naučíme se:
• jak získat schopnost vědomého prožitku
• jak se emoce zrcadlí ve fyzickém prožívání – mapování emočních prožitků, práce s tělem.
• stabilizační techniky – dechová cvičení a imaginace, kouzlo dotyku.
• práci s jednotlivými smysly a vlastní pozornou všímavostí vůči nim.
• Mindfulness – vědomé a pozorné vnímání přítomnosti a mindfulness jako životní styl.
• Sebezkušenostní formou rozvineme schopnost pracovat s vlastním vědomím, nacházet radost v přítomnosti.


Jakub Hučín

Znáte z časopisu Psychologie dnes!
Vystudoval filosofii a teologii. Pracoval jako středoškolský učitel, v letech 1999-2004 jako redaktor Psychologie dnes. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci, systematický psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze a výcvik v terapii traumatu. V letech 1998-2003 pracoval jako dobrovolník na Lince důvěry Diakonie ČCE, od roku 2005 působí v soukromé psychoterapeutické praxi v Praze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) a od roku 2014 je lektorem psychoterapeutických výcvikových skupin.Andrea Květoňová

Vystudovala ekonomii a finance a profesně působila zejména v oblasti financí jak v České republice, tak v zahraničí (PricewaterhouseCoopers, Nokia, Nestlé). Od roku 2010 se aktivně zabývá profesním mentoringem a koučingem, kde využívá zkušeností z komerčního sektoru a oblastí psychosociální pomoci. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí a mentorka pro Britskou obchodní komoru. Své vzdělání si rozšířila akreditovanými výcviky pro práci s lidmi v krizových situacích a po traumatech při MPSV ČR, absolvovala také výcvik sexuologické práce při Evropské akademii somatického vzdělávání (EASE) a je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.