Portál.cz > Semináře > PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY SEMINÁŘŮ

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY SEMINÁŘŮ

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY SEMINÁŘŮ

1) Platební podmínky

Poplatek za seminář je nutné uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní před konáním semináře. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, Portál je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

2) Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Účastník má také možnost vybrat si jako náhradu jiný volný seminář, na který bude jeho platba převedena.
Pokud přihlášený zruší svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu seminare(zavináč)portal.cz. Poté vrací Portál účastnický poplatek takto:

zrušení účasti výše vrácené částky poplatku
15 a více kalendářních dní před konáním semináře 100 %
8 - 14 kalendářních dní před konáním semináře 50 %
7 a méně kalendářních dní před konáním semináře 0 %

3) Zrušení konání semináře ze strany Portálu, s.r.o.

Pokud dojde ke zrušení semináře ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Portál, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný seminář.

4) Neomluvená neúčast na semináři

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání semináře, účastnický poplatek se nevrací.