Portál.cz > Portál v médiích > A. Anzenbacher: Úvod do filosofie (M. Nakonečný)

A. Anzenbacher: Úvod do filosofie (M. Nakonečný)

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 11.5.2004

Brzy po skončení totality přispěchalo, tehdy ještě činné Státní pedagogické nakladatelství, duchovně vyhládlým zájemcům o filosofii milým a netrpělivě očekávaným vydáním českého překladu knihy Úvod do filosofie rakouského prof. filosofie Arno Anzenbachera (1990). Pro mnohé, jimž byla nedostupná zahraniční literatura, to bylo zjevení, vynořující se v pustinách institucionalizované, závazné a jedině „vědecké filosofie“.

Kniha byla brzy rozebrána a stala se nejen ozdobou knihoven, ale i vydatným pramenem poznávání abstraktního světa filosofie. Mohou z něj nyní znovu čerpat nejen filosofové, neboť v současné době zájem o filosofii v celém světě znovu ožívá. Nové vydání této záslužné knihy, které, jak říká její autor v předmluvě, „je zčásti významně přepracováno“, bude i dnes, kdy se už po filosofické literatuře nehladoví, mnohými přivítáno. Autor, jak říká opět v předmluvě, se ve své knize snažil „spojovat hledisko dějin filosofie s hlediskem systémovým“ a filosofie minulých období je zde uváděna „do souvislosti s filosofickým diskurzem současnosti“. Je to tedy kniha velmi aktuální, která důsledně uplatňuje hlediska historická (např. podrobný přehled historického vývoje pojmu filosofie) a současně vykazuje smysl pro aktuální situaci filosofie. Historické zakotvení této situace dobře ilustruje čtvrtá kapitola pojmenovaná Třetí směr; jde tu o inspiraci „platónským trojúhlelníkem“, jímž „zadal Platón celým dějinám filosofie ústřední úlohu“, totiž „myšlení, které se pohybuje na rovině, kde jsou vzájemně prostředkovány a navzájem přiřazeny substance a subjekt, ontologie a transcendentální filosofie“ (s. 145), jak ji např. vykazuje Hegelova filosofie ducha, ale také pojem Boha a filosofie vědy a jazyka. V knize nacházíme témata: „Filosofie bytí“, zahrnující téma přírody, animality, teleologie, evoluce a další, „Filosofie Já“, zahrnující, kromě jiného, problematiku smyslového a duchovního poznání a strukturu poznání vůbec, celá obsáhlá kapitola je věnována logice a teorii vědy, další, nazvaná Člověk zahrnuje, kromě jiného, i problém vztahu těla a duše, nesmrtelnosti a poslední dvě kapitoly jsou věnovány etice (s klasickým tématem svobody vůle a dalšími) a Bohu (kromě jiného kritická analýza kritiky náboženství a Filosofická nauka o Bohu).

Obsahově bohatá a studijně náročná kniha patří mezi ten druh literatury, k němuž se člověk vrací, aby v ní nacházel nové a nové podněty a poznatky, nové a hlubší konfrontace i plodné pochybování, přispívající k jeho duchovnímu zrání. Kniha má, jak říká autor, čtenáři umožnit, aby „sám pěstoval filosofii“.

prof. PhDr. Milan Nakonečný

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0