Portál.cz > Portál v médiích > A co děti, mají si kde hrát? (recenze M. Těthalové)

A co děti, mají si kde hrát? (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 7.1.2003

Asi všichni se těšíme na volný čas, který vyplníme nějakou příjemnou činností. Někdo ve svém volnu rád čte, jiný sportuje, dalšího těší drobné manuální práce. Uspokojení z dobře prožitého volného času závisí na naší schopnosti vybrat nějakou zajímavou činnost, která nás bude těšit a zároveň si při ní odpočineme, a své volno si zorganizovat. Jak je to ale s volným časem našich dětí? Dovedou si i ony vybrat to pravé, čím naplní své volno? Naštěstí nejsou odkázány jen samy na sebe či na nás a mohou využít nabídek školní družiny, klubů mládeže nebo zájmových kroužků.

Vychovatelům, kteří se starají o vyplnění volného času dětí a mládeže, je určena publikace Pedagogika volného času, kterou zpracoval kolektiv autorů pod vedením Jiřiny Pávkové.

V době, kdy žily naše prababičky, nebyl volný čas žádný problém. Dá se říci, že naši předkové volný čas ani neznali, protože celý den pracovali na poli nebo v hospodářství a času na zábavu jim moc nezbylo. S vývojem společnosti a rozvojem techniky se ovšem lidem uvolnily ruce, hospodáři již nepotřebovali, aby i děti obdělávaly pole a pečovaly o dobytek. V průběhu 19. a zvlášť ve 20. století již volný čas nebyl něčím neznámým. Tehdy vzniká Sokol (původně určený jen pro dospělé) nebo YMCA, zakládá se skautské hnutí i klubovny a tábory určené pro děti. Mohli bychom vypočítávat všechna sdružení nebo spolky, podstatné je však pouze jedno-společnost si uvědomila, že je nutné postarat se o volný čas dětí a mládeže a (někdy lépe, někdy hůře) se snažila zajistit, aby děti nebyly odkázány samy na sebe.

Výchovu mimo vyučování dnes zajišťuje školní družina nebo klub, děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky nebo Základní uměleckou školu, řada dětí našla svoje místo třeba ve Skautu nebo v nějakém sportovním oddíle. Možností je tedy poměrně mnoho, tak proč stále řada dětí zůstává mimo zmíněné aktivity a je odkázána sama na sebe? Způsobuje to jednak (pro některé rodiče) neúnosná cena nebo malá kapacita školních družin, sportovních klubů či zájmových uměleckých škol. Některým dětem se však „pouze“ nechce chodit na kroužky či do družiny, protože: „To je jako ve škole, je tam nuda a nebaví mne to tam“. Autoři proto nabízejí náměty na zajímavé činnosti mimo vyučování. I když v některých družinách děti (po dohodě s rodiči) píší úkoly a např. v domovech mládeže se příprava na vyučování předpokládá, vychovatelé by neměli zapomínat na nutnost relaxace, pohybového vyžití a volných her.

Dobré využití volného času, aktivita a zájem o nabízené činnosti nepomáhá pouze „zabít nudu“, ale funguje jako tzv. primární prevence. Dříve se říkalo, že kdo si hraje, nezlobí. Dnes se nebojíme ani tak zlobení, jako toho, že by naše děti mohly podlehnout některé závislosti (drogy, automaty). Dobře fungující středisko volného času (družina, základní umělecká škola nebo třeba skautský oddíl) tak našim dětem pomohou nejen vyhrát nad nudou, ale nabízejí zajímavou alternativu ke zmíněným lákadlům.

Publikace Pedagogika volného času poslouží jako metodické vodítko vychovatelům, kteří se starají o volný čas dětí a mládeže. Střediska volného času musí respektovat platnou legislativu, proto autoři uvedli výňatky z předpisů upravujících výchovu mimo vyučování. Kniha nabízí i pohled do zahraničí-čtenář se může inspirovat zajímavými zkušenostmi. Publikace bude užitečná nejen pro studenty pedagogiky, ale i pro vychovatele školních družin, klubů, dětských domovů nebo domovů mládeže.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0