Portál.cz > Portál v médiích > Aby škola nebyla jen otravnou povinností

Aby škola nebyla jen otravnou povinností

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 8.7.2003

Když jsem nedávno hledala jednu sídlištní základní školu, zeptala jsem jedné malé holčičky s aktovkou na zádech, jestli jdu správně k „základce“. „Bohužel“, pravila ona malá školačka, odhadem tak ze třetí třídy. Jak to, že mnozí malí školáci rychle přijdou o iluze a radost z nabývání nových znalostí a schopností? Proč vídáme před školou nebožáky, kteří se plouží jako na popravu? Jedním z důvodů, proč se některým školákům ve škole nelíbí, jsou metodické postupy považující žáky za pouhé vzdělávané subjekty. Děti by měly vydržet sedět v lavicích, nemluvit a poslouchat. Vlastní aktivitu žáků učitelé i ředitelé v mnohých školách nepodporují. Jistým východiskem by mohla být připravovaná reforma školství, ale i bez ní se učitelé na některých školách snaží vyučovat jinak. Vzdělávací program Začít spolu je založen na aktivizaci dětí a klade důraz na individuální přístup k žákům. Věra Krejčová a Jana Kargerová nás v publikaci věnované této ojedinělé metodice seznámí s charakteristikami tohoto modelu výuky.

Program Začít spolu předpokládá, že se učitel oprostí od své dominance a umožní dětem, aby se aktivně podílely na vyučování. Často se říká, že škola je přípravou na skutečný život, vzdělávání je těžkým úkolem a znalosti dětem poskytuje škola. V programu Začít spolu je škola integrována do života, znalosti a vědomosti získávají děti ve spolupráci se spolužáky a s učitelem. Nepřímé vedení dětí je podmíněno tím, že učitel vytváří podmínky a prostředí k samostatné práci.

Pokud se škola nebo učitel rozhodne realizovat program Začít spolu, musí proto vytvořit určité technické podmínky. Výuka začíná tzv. ranním setkáním, při němž je stanoveno téma dne. Ráno se také děti s učitelem věnují společné činnosti-většinou „výkladu“ učiva z matematiky a českého jazyka. Potom se děti rozcházejí do tzv. center aktivity. Těch je ve třídě několik a jsou věnována tvůrčím činnostem a práci na projektech. V centrech probíhá výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy a výchovných předmětů. Děti musí projít za týden všemi centry aktivity a záleží na nich, jak si práci rozvrhnou. Protože je takové vyučování velmi náročné, učitel musí uhlídat, aby nedocházelo ke konfliktům nebo pomáhat slabším žákům, často je využívána pomoc rodičů. V některých školách se na vyučování podílí i asistent učitele.

Publikace seznamuje velmi podrobně nejen s metodikou, ale i s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří podle ní vyučují. Praktické rady, jak využít prostoru ve třídě, jak vést jednotlivé skupinky dětí nebo jak hodnotit práci žáků, jsou velkým přínosem pro všechny učitele, kteří by chtěli změnit svůj styl výuky. Pokud chceme vyučovat podle programu Začít spolu, musíme zapomenout na frontální vyučování a pevný rozvrh hodin. Musíme se smířit s tím, že ve třídě bude občas nepořádek a většinou v ní nebude ticho. Nevystačíme s jednou učebnicí, budeme muset shromáždit řadu učebních materiálů (encyklopedie, zajímavé knihy a časopisy atd.) a pomůcek.

Program Začít spolu vychází z poznatků současné psychologie-aktivita při nabývání nových znalostí a vědomostí výrazně napomáhá jejich osvojení. Děti, které jen pasivně sedí v lavicích, se naučí méně než ty, které aktivně poznávají svět kolem sebe. Projektové učení, které je základem této metodiky, vede k vytváření mezipředmětových vztahů. Program Začít spolu je jednou z možností, jak proměnit současnou školu. Publikace Věry Krejčové a Jany Kargerové si zaslouží pozornost učitelů i studentů pedagogiky. Bylo by škoda, pokud by tato ojedinělá metodika byla jen experimentem na několika školách. Na nás učitelích proto záleží, zda se s programem Začít spolu začne i v naší škole.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0