Portál.cz > Portál v médiích > Ach, ta paměť! (recenze M. Těthalové)

Ach, ta paměť! (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.1.2003

Ta moje hlava děravá!! Podobně si občas stýská asi každý z nás. Naše paměť není dokonalá, má své nedostatky a občas nás zklame. Jak bychom mohli vylepšit své schopnosti? Je možné nějak rozvíjet a cvičit paměť? Podle Sylvie Lairové není nic ztraceno. I když tedy čas od času dorazíme z nákupu bez toho, co jsme šli koupit, a za nic na světě si nedokážeme vybavit datum narození svého partnera, nejsme zralí na odpis. Kniha Trénink paměti nám pomůže osvojit si efektivní principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti. Nebojme se, ačkoli budeme cvičit a občas se něčemu naučíme, nebudeme se nudit. Autorka koncipovala cvičení paměti jako hru, a tak směle do toho!

Již v úvodu knihy nás čeká velké překvapení. Ačkoli kniha slibuje posílení paměti, autorka nazvala první kapitolu Chvála zapomínání. Co ji vedlo k tam překvapivému tvrzení? Snad se nechystá vysvětlit čtenáři, že by měl být vděčen za to řešeto, které mu slouží jako paměť? Naštěstí nikoliv! Autorka nám prostřednictvím příběhů o lidech disponujících hypermnézií (nadměrná schopnost zapamatování) ilustruje výhodu zapomínání. Pokud bychom nebyli schopni vybírat to podstatné a pamatovali bychom si vše, s čím jsme se setkali, asi by nám zapamatované vědomosti moc dobře neposloužily. K dobré paměti potřebujeme také schopnost analýzy a syntézy vjemů. Zapomínání (resp. neukládání z krátkodobé do dlouhodobé paměti) nám pomáhá utvořit si správný úsudek o věcech a jevech kolem sebe a nezahlcovat se balastem.

Schopnost zapamatovat si podstatné věci závisí na mnoha faktorech. Autorka nás seznamuje s těmi nejdůležitějšími a nabízí zajímavá cvičení na zafixování doporučovaných postupů. Nejlépe si prý zapamatujeme řadu čísel nebo pojmů, pokud se nám podaří vytvořit mezi nimi nějakou souvislost. Jednoduché hry, jejichž principem je zapamatování řady pojmů, nám pomohou k osvojení mnemonie. Mnemotechnické pomůcky, které slouží k vybavení požadovaných vědomostí, používají už žáčci na prvním stupni a můžeme je využívat i my.

Další důležitou dovedností, která povede k lepšímu zapamatování, je schopnost vnímat podstatné znaky věcí a jevů kolem nás. A protože vnímáme pomocí smyslů, jsou cvičení v této části knihy věnována smyslovému vnímání. Díky němu se nám podaří zapamatovat si z rozhovoru podstatná sdělení, nikoliv počet kýchnutí našeho společníka. Naučíme se co nejdříve vystihnout charakteristické vlastnosti věcí kolem nás a dokážeme je třídit do pomyslných kategorií.

Mentální cvičení jsou důležitou složkou tréninku paměti. Musíme však nejen cvičit, ale také dodržovat zdravou životosprávu. Autorka upozorňuje zejména na zlozvyky, které našemu mozku nejvíce škodí-alkohol, léky, cigarety, ale také nevyvážená strava chudá na vitamíny. Tzv. zázračné léky, které mají pomoci zvýšit kapacitu své paměti, jsou většinou jen chytákem na zákazníka ochotného investovat do zázraku.

Trénink paměti je šancí pro naše děravé hlavy. Díky jednoduchým a zajímavým hrám (např. klasická Kimova hra) se nám podaří zapamatovat si co nejlépe to, co chceme. Ani sebedokonalejší návod k použití paměti by nám však nebyl moc platný, pokud bychom necvičili soustavně. Trénink paměti mohou využít jak učitelé, kteří by rádi pomohli svým žákům k vytvoření efektivní strategie pro zapamatování, tak sami žáci. Ovšem paměť potřebujeme úplně všichni, a proto je Trénink paměti určen všem čtenářům, kteří si chtějí zlepšit svoji paměť.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0