Portál.cz > Portál v médiích > B. Baštecká: Klinická psychologie v praxi (M. Svoboda)

B. Baštecká: Klinická psychologie v praxi (M. Svoboda)

Autor: Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. | Datum: 11.3.2004

Kniha, vycházející v portálovské edici Studium navazuje na Základy klinické psychologie z roku 2001. Obě knihy tak tvoří dvousvazkový volný komplet, který si klade za cíl mapovat širokou a rozrůzněnou oblast klinické psychologie. Stejně jako v předchozím svazku i zde si autorka vybrala širší okruh spoluautorů ( Madlafousek, Preiss, Vinař, Morávek). I zde je publikováno několik rozhovorů s představiteli psychologie či psychiatrie. Tyto rozhovory prezentují osobní názory respondentů a oživují text.

Struktura knihy nesleduje obvyklou stavbu klinicko-psychologických příruček, jak je známe ze zahraničí. Podává svébytný a svérázný pohled autorky. Její výběr problematiky a její uspořádání je netradiční a subjektivní, což není špatné nebo dobré, je to „jiné“.

V obsáhlé publikaci je dosti prostoru pro uvádění mnoha údajů, které by se obvykle jinam nevešly. Tak může autorka věnovat dostatek místa pro jinak málo frekventovaná témata. Čtenář se může setkat se zajímavými oblastmi, které dosud často stály mimo hlavní proudy, jako je např. prevence a její formy. Za nejcennější považuji kapitolu 3, pojednávající o oblastech, na které „nemáme dostatečnou citlivost“ (bolest, únava, deprese, smrt a truchlení, eutanázie, sebevražda), dále kapitolu 5, nazvanou „Člověk čelí nemoci a pomíjivosti života“ (psychosomatika, psychologie zdraví, nemoc, stonání, umírání) a kapitolu 6 („Člověk má nemocnou duši anebo mozek“), pojednávající o psychopatologii a jejím vztahu k neuropsychologii. Výborný přehled psychofarmakologie podává Vinař ve své brilantní kapitole.

Čtenáře mohou napadnout otázky, zda do knihy nezbytně patří nástin fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky nebo proč je otištěna celá báseň Jiřího Wolkera U rentgenu. Z oblasti duševní hygieny jsou citovány staré práce Bartka a Míčka – novější chybí. Bylo by třeba předložit českému čtenáři novou knihu na toto téma.

Škoda, že mnoho definic je převzatých ze Slovníku českého jazyka a nejsou uvedeny definice odborné psychologické. Snaha o postihnutí co nejširší tematiky vede k tomu, že některé kapitoly jsou velmi krátké, takže obsahují jen minimální informaci. Jsou to často jen definice pojmů, bez bližšího vysvětlujícího textu.

Na konci každé kapitoly jsou uvedena klíčová slova a někde i otázky, vedoucí k zamyšlení a k hledání řešení (např. po kapitole o bolesti následují dotazy: jak budete postupovat, o čem se budete domlouvat s pacientem, o čem budete hovořit s lékařem apod.). Čtenář se má pokoušet hledat správné postupy.

Klinická psychologie v praxi je netradičně pojatá kniha, podaná zajímavě, kterou prostupuje svébytný autorský pohled. Obsáhlý seznam literatury a rejstřík usnadňuje práci s textem. Byla by vhodná recenze psaná studentem, který se z knihy připravuje a seznamuje se s touto oblastí psychologie.

Spolu s prvním dílem představuje úctyhodné dílo (přes 800 stran textu), snažící se poskytnout obrázek o problematice, kterou řeší současná klinická psychologie.

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0