Portál.cz > Portál v médiích > Buďte pány svého času (recenze M. Haisové)

Buďte pány svého času (recenze M. Haisové)

Autor: Marie Haisová | Datum: 20.3.2003

Nemám čas, je nejčastější odpověď, kterou můžeme slyšet kolem sebe. Proč tomu tak je? Co způsobuje stres a neurózu danou nedostatkem času? Příčin je mnoho, všechny však mají svůj původ v našich životních prioritách. Čas sám o sobě je netečný k běhu života a je jedinou životní spravedlností. Všichni máme dvacet čtyři hodin denně, ať jsme bohatí, chudí, dospělí, či děti. Ve společnosti, ve které převládlo tvrzení, že čas jsou peníze, je velmi důležité si uvědomit, co jsou nám platné, když onemocníme, ztratíme přátele, či se ocitneme v mezní životní situaci. Mnohem výstižnější je tvrzení, že čas je život.

François Delivré dává v knize Buďte pány svého času perfektní návod k hospodaření časem. Používá jednoduchého schématu, který nazývá „ryba času“ a bere v úvahu psychologické aspekty našeho vztahu k času s přihlédnutím k rušivým činitelům jež ovlivňují naše dobré hospodaření s časem. Zaměřuje se na pojem životního cíle a smyslu, který přikládáme času svého života. Upozorňuje na dvojí vnímání času - na východní a západní.

Řízení sama sebe v čase
Klidně a účinně řídit sebe v čase znamená jasně si uvědomit plány, které musíme nebo chceme uskutečnit. Toto plánování zahrnuje etapu plánování a zahájení „hlava ryby“. Volbu žádoucího cíle nazývá „žeberní partie“, etapu provádění „břicho ryby“ a etapu dovršení plánu a sklízení plodu vynaložené práce „ocas ryby“. Víme-li o rušivých činitelích v hospodaření s časem, kteří působí právě na nás, můžeme si přesně uvědomit, co způsobuje naše selhání ve včasném plnění úkolů (v „rybách času“).

Způsoby trávení času
Naše vymlouvání se na nedostatek času, či hodně práce svědčí o tom, že buď chceme mít hodně práce, anebo se necháme okolím prací zavalovat. Jenže, kdo rozhoduje o tom, jak prožít život, ne-li každý člověk sám za sebe? Autor hovoří o vztahovém čase a o potřebě dohody se svým okolím o rozdělení úkolů. Náš čas dělí na „činnost“, „zábavu“, „rituály“, „ústup“, „uvolnění“, „psychologické hry“, přičemž doporučuje rovnoměrné rozdělení času a odmítání účasti v psychologických hrách dramatického trojúhelníku „tyran“ - „oběť“ - „zachránce“. Určení priorit předpokládá schopnost vidět rizika, postupovat směrem ke svým životním přáním a využívat potenciál, vznikající ze stavu věci. Většina konfliktů týkající se priorit je řešitelná, pokud se rozhodneme mezi „je potřeba“ a „chce se mi“ a zároveň si uvědomíme, budeme-li jednu z obou možností systematicky vylučovat, vymstí se nám. Dosáhnout štěstí v souvislosti s časem znamená dopracovat se k prožívání času, jež by odráželo celý náš život, přičemž předpokladem je minimální každodenní tělesná a duševní hygiena.

Marnost nad marnost
Všeho s mírou platí v každém lidském konání a dá se vztáhnout i na hospodaření s časem. Jsme lidé žijící v určitém čase a prostoru, kterým se vkrádají do mysli existenciální otázky po smyslu bytí, na které reagujeme dle svých dispozic. Vzpourou, obrácením na víru, aktivismem… V okamžiku, kdy si začneme klást otázky po smyslu vlastní existence, kvete život na tisíci místech, nepřekonatelný a nezničitelný. Nebojme se jít vstříc prázdnu. Jestli se na ně budeme ochotni podívat přímo, najdeme své nejhlubší energie právě v něm.

Marie Haisová M.B.A
Autorka je ředitelkou Agentury GAIA


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0