Portál.cz > Portál v médiích > Čím nás dnes osloví příběhy talmudu? (recenze M. Těthalové)

Čím nás dnes osloví příběhy talmudu? (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 12.3.2003

Konflikty založené na rozdílném náboženství jsou často založeny spíše na nepochopení postojů druhé strany. Postoj křesťanů k Židům bývá poznamenán jistou shovívavostí, kterou projevujeme duševně slabším osobám (přehlédnout příchod Mesiáše se podařilo opravdu jen Židům) a závistí nad postavením ve společnosti, kterého řada Židů dosáhla díky své pracovitosti a píli. Přesto si troufám tvrdit, že Kniha rabínské moudrosti přinese užitek i nám. Jakob J. Petuchovski shromáždil řadu příběhů a vyprávění, která měla pomoci k pochopení hebrejské bible. Židé by jako národ vyvolený Hospodinem snadno mohli sklouznout k jistému fundamentalismu.

Příběhy starých rabínů však vypovídají o opaku. Přes znalost hebrejské bible rabíni respektovali pluralitu náboženství ve společnosti a dokonce i jinakost výkladu různých míst Písma. Podobenství měla sloužit jednak jako „občanský zákoník“, proto vysvětlovala zásady dobrého soužití, dále poskytovala věroučnou oporu. Rabíni formou vyprávění poskytovali doporučení pro (jak bychom řekli dnes) ekumenické rozhovory-radili, jak ostatním vysvětlovat židovskou víru. Nezapomínali ani na to, že většina lidí žije v rodinách, a tak poskytovali rady i v otázkách partnerských a rodičovských.

Kniha rabínské moudrosti je svědectvím o tom, jak se rabíni vyrovnávali se slovem zákona. Není zákoníkem, který by nám jednoduše poradil, jak postupovat. Vede k respektu před ostatními lidmi a snad také před tím, co nás všechny převyšuje. Škoda, že právě neúcta ke druhým lidem plodí zbytečná trápení a neštěstí.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0