Portál.cz > Portál v médiích > Čím se zabývá psychoanalýza? (recenze M. Těthalové)

Čím se zabývá psychoanalýza? (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 11.3.2003

Psychoanalýza je (podle psychologického slovníku) psychologický směr, který považuje sexuální pud za rozhodující vliv na osobnost jedince. Tento směr je spjat s významnou osobností-S. Freudem. Když tedy otevřeme knihu Témata psychoanalýzy II, nepřekvapí nás, že se celá týká sexu a případných potíží s ním spojených. Autoři zvolili populární formu, která je přístupná i obyčejným smrtelníkům, a tak se můžeme seznámit s pohledem psychoanalytiků na libido, eros, perverzi a exhibicionismus.

Čím se zabývá psychoanalýza? (recenze M. Těthalové)

Libido, tedy milostná touha, je podle psychoanalytiků pouhou teoretickou veličinou, která je sice neměřitelná, nicméně bez ní další sexuální konání postrádá smysl. Sex bez libida je tedy pouhým fyzickým cvičením. Autor příspěvku týkajícího se této nehmotné veličiny vysvětluje, jak se na libido díval sám praotec psychoanalýzy. Freud totiž zjistil, že vysoká míra úzkosti souvisí s nedostatkem libida. Potlačení libida, které spočívá např. v přesvědčování o nemravnosti tělesné lásky, může v člověku vyvolat úzkost. I když časem (v dospělosti) dojde k navázání erotického vztahu, libido, které by mu dalo smysl, chybí a je nahrazeno úzkostí. Pro freudovský pohled je typické, že se hledá chyba v dětství, a tak i autor kapitoly o libidu podniká výpravy do ranného věku, v němž došlo k zablokování libida.

Eros není jen řecký bůh lásky, ale podle psychoanalytiků je silou, která nás spojuje dohromady. Nepřekvapí, že je slovo eros spojeno se sexem-ten totiž představuje nejen spojení, ale i rozmnožování dvou bytostí. Sexualita, která je nedílnou součástí naší osobnosti, se rozvíjí od raného dětství. Psychoanalytici mluví o orální, anální a genitální fázi rozvoje sexuality. Když je vývoj nějakým způsobem narušen, může (podle některých psychoanalytiků) člověk ustrnout v jedné z etap.

Čím se zabývá psychoanalýza? (recenze M. Těthalové)

Perverze nebo lépe sexuální deviace je podle psychoanalytiků opět vyvolána nějakou odchylkou v psychosexuálním vývoji osobnosti. Ustrnutí v jedné z fází vývoje nebo potlačování přirozených sklonů vede podle psychoanalytiků k chybnému vývoji. Autorka příspěvku o perverzi zdůrazňuje zejména význam anální fáze, která se projevuje nejen potěšením z vyměšování (toto potěšení do značné míry podporujeme my, rodiče, když nad každým bobečkem v nočníku jásáme jako nad výhrou v loterii), ale také radostí z matlání hlíny a různé špinavé činnosti. Pokud čtenář hledá poučení o sexuálních deviacích, bude nejspíše kapitolou Perverze zklamán. Autorka v ní zejména vysvětluje význam dílčích etap psychosexuálního vývoje a varuje před přílišnými zásahy ze strany dospělých. Psychoanalytické chápání perverze se tedy liší od toho, co si pod pojmem perverze představí sexuolog nebo kriminalista.

Exhibicionismus neboli nevhodné obnažování genitálií na veřejnosti je často prezentováno jako typicky mužská úchylka. Proto možná čtenáře překvapí, že se autor zmiňuje i o ženách-exhibicionistkách. Na několika kazuistikách dokumentuje, o jak závažný problém se jedná. Autor poukazuje zejména na skutečnost, kterou uvádějí i „klasičtí“ sexuologové-exhibicionismus je projevem skrytého sadismu, exhibicionisté svým odhalováním zraňují a mohou být tedy nebezpeční i jinak. Autor příspěvku nás jako správný psychoanalytik upozorňuje na jednotlivé etapy vývoje sexuality. Podle jedné z kazuistik není problém v potlačování, ale spíše v jisté bezuzdnosti, kterou projevovala matka jedné z klientek.

Čím se zabývá psychoanalýza? (recenze M. Těthalové)

Pokud je dítě předčasně sexualizováno, nevytvoří si nejspíše cit pro to, co se sluší a co již ne.

Publikace Témata psychoanalýzy II představují jeden z možných pohledů na lidskou sexualitu. Vzhledem k tomu, že psychoanalýza hledá příčinu obtíží ve frustracích z dětství, byla by asi chyba vnímat lidskou sexualitu a její odchylky jen pohledem S. Freuda. Nicméně vždy stojí za to seznámit se s různými názory a pohledy. Psychoanalytický pohled na sexuální vývoj se podle mého názoru nejlépe uplatní v prevenci problémů. Hledat příčinu sexuálních potíží dospělého člověka v ustrnutí v anální fázi vývoje asi nikam nepovede a hlavně moc nepomůže. Psychoanalytický pohled ale může pomoci k správnému poučení rodičů o jednotlivých fázích sexuálního vývoje dětí a zejména o nevhodnosti nějakých direktivních opatření, která by dětem bránila ve vývoji. Proto by Témata psychoanalýzy II neměli číst pouze psychoanalyticky orientovaní psychologové, ale měli by se s nimi seznámit všichni, kdo mají na starost podporu harmonického vývoje dětí.

Mgr. Marie Těthalová

Knihy můžete koupit na našem e-shopu:
Témata psychoanalýzy I
Témata psychoanalýzy II
Psychoanalytická diagnóza


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0