Portál.cz > Portál v médiích > Co bychom měli vědět o vývoji malých dětí? (recenze M. Těthalové)

Co bychom měli vědět o vývoji malých dětí? (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 13.11.2002

„Ještě z toho nemá rozum“, říkávají někteří rodiče o svých batolátkách. O novorozencích se zase povídá, že po narození nevidí, neslyší a dokonce ani necítí bolest (proto také některé malinké holčičky dostanou náušnice velmi brzy po narození). I velmi malé děti jsou ale lidmi jako my, mají své potřeby a měli bychom o nich něco vědět. Americké autorky K.Eileen Allen a Lynn R. Marotz se zabývají péčí o velmi malé děti. Své zkušenosti a také poznatky moderní vědy shrnuly do knihy Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do osmi let. A již z názvu publikace poznáme, že se jedná o vskutku jedinečný počin, protože o psychologii nenarozených dětí jsme se zatím nikde nedočetli.

Autorky v úvodu charakterizují hlavní myšlenku knihy, jíž je snaha pomoci rodičům i profesionálům pochopit zákonitosti vývoje malých dětí a zejména rozpoznání případných problémů. Dále vysvětlují, co vlastně myslíme pojmem „vývoj“. V knize se několikrát objevuje upozornění, že to, co nám zdá být jasným opožděním a dítě je zcela jistě „vadné“, může být pouhou hranicí „správného“ vývoje. Vývojové škály vycházejí z poznatků biologů, psychologů, pediatrů i dalších odborníků, přesto jsou pouze vodítkem, nikoli normou. Autorky tvrdí, že mnohem důležitější je tzv. sekvence, tedy posloupnost jednotlivých vývojových kroků. Nicméně nesmíme opoždění vývoje brát na lehkou váhu a své obavy bychom měli konzultovat s odborníky.

Podstatnou část knihy tvoří přehled jednotlivých vývojových fází, přičemž autorky kladou velký důraz na prenatální vývoj. Upozorňují na možná rizika ze strany budoucí maminky a doporučují, čeho by se maminky zejména měly vyvarovat (kouření, pití alkoholu, léky bez konzultace s lékařem). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vývojovým fázím (prenatální, kojenec, batole atd.) a autorky v nich popisují tělesný vývoj a charakteristické fyzické znaky, motorický, percepčně-kognitivní a osobnostně-sociální vývoj. Nezapomínají na velmi důležitou lidskou schopnost, kterou je řeč. Dozvíme se také, čím se děti v určitém období zabaví, jaké jsou jejich oblíbené činnosti a čím můžeme podpořit jejich vývoj. Přestože autorky dodávají vychovatelům optimismus a radí zachovat klid a rozvahu, nezapomínají na rady rodičům, jejichž děti se opravdu vyvíjejí odlišně nebo opožděně.

Bylo by velmi jednoduché, až skoro alibistické poradit rodičům, že mají vyhledat pomoc, a neporadit jim, kde. Závěrečná část knihy je ale plná doporučení a rad, kam se obrátit při určitých pochybnostech. Profesionálům, kteří se mohou setkat s rodiči trápícími se s poruchou vývoje svého dítěte, adresují autorky důrazné upozornění. Rodiče, kteří mají pochybnosti o vývoji svého děťátka, mohou mít z odborníků strach. Jednak si již něco „užili“ s lidmi z okolí, kteří jim mohli dát najevo, že je jejich dítě vadné a oni si zato mohou sami, jednak mohou mít špatnou zkušenost s jinými odborníky. K tomu přidávám svoji osobní zkušenost. Když byla jedna z mých dcer malá, měla určité problémy, pro které jsme vyhledali psycholožku. Vyšetření, které „odbornice“ zahájila dotazem po měsíčním znamení naší dcery, bylo dále přerušeno telefonáty, rozhovory psycholožky s kolegy a vařením kávy. Vyšetření pochopitelně nedopadlo dobře (zprávu jsem roztrhala) a já jsem nadlouho ztratila důvěru k psychologickým poradnám. Odborník by tedy měl mít na paměti, že rodiče prošli mnohdy neuvěřitelnou anabázi pohovorů a vyšetření a mají pochybnosti nejen o dítěti, ale i o sobě.

Publikace Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do osmi let bude užitečným průvodcem nejen rodičům, ale i profesionálům pečujícím o nastávající maminky a děti do osmi let. Autorky zakončily každou z kapitol otázkami k prověření získaných znalostí, a proto je kniha užitečná i pro studenty zdravotních a pedagogických škol. Profesionálové uvítají také vývojové škály v závěru knihy. Knihu bych doporučila každému, kdo se chce o vývoji dítěte dozvědět co nejvíce.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0