Portál.cz > Portál v médiích > David Servan - Schreiber: Uzdravení bez léků (O. Wildová)

David Servan - Schreiber: Uzdravení bez léků (O. Wildová)

Autor: David Servan - Schreiber | Datum: 14.3.2005

Emoce a prožitky - duševní děje hrají v patogenezi každé nemoci mnohem významnější úlohu, než se dosud předpokládalo. Autor lékař, dobře znající určité ohraničení klasické medicíny, je si vědom, že medicína pojem duše nezná. Nabízí proto nové hypotézy a nové pohledy objasňující tělesné neduhy netradičním způsobem.

V kapitole nazvané Nová emoční medicína upozorňuje na to, že každý život je jedinečný a každý má svá úskalí. V každém jednotlivém životě jsou prohry, radosti, zklamání i těžké chvíle. Každý jedinec je však prožívá jinak. Jsou lidé, kteří žijí harmonicky, snáze zvládají překážky a dokonce se zdá, že mají zvláštní schopnost zmobilizovat vždy veškeré síly a dát svému životu smysl. Zajímavé je, že dosahují tohoto stavu bez léků a bez psychoanalýzy.

Autor si studiem a osvojováním dalších nekonvenčních poznatků, například při pobytu v Indii mezi tibetskými uprchlíky, kde rovněž pracoval, postupně uvědomuje, že západní medicína vítězí na celé čáře v léčbě akutních onemocnění, ale u chronických chorob, včetně úzkostí a deprese již tak úspěšná není. Uvědomuje si speciální mechanismy v lidské mysli a mozku, které se uplatňují v samoléčení. Ačkoliv je i vědeckým zkoumáním prokázána jejich účinnost, jsou popsány v prestižních mezinárodních časopisech, nejsou zařazeny do klasické medicíny, protože nejsou pochopeny mechanismy jejich působení.

Hlavní úkol psychoterapeuta proto spočívá v přeprogramování tzv. „emočního mozku“, který disponuje přirozenými samoléčícími mechanismy.

Pokud je člověk zbaven emocí, ztrácí nejzákladnější záchytné životní body a ztrácí kontakt se světem. Takovouto ztrátou kontaktu se projevují některé duševní nemoci. Při tom zvládání emocí zaručuje úspěšnost v životě. Nesmí však docházet k jejich přílišnému potlačování, což může mít naopak vážné zdravotní následky. Cílem přirozených metod je právě dosažení vnitřní harmonie. Přímým odrazem komunikace mozku se srdcem je normální variabilita srdečního rytmu. Ta sama o sobě je zdravým jevem, protože vypovídá o dobré spolupráci srdce a mozku a tím i celé fyziologie. Nemá nic ovšem společného s arytmiemi, ani s absolutně pravidelným srdečním rytmem. Oba extrémy jsou vážnými příznaky.

Četné studie prokázaly, že zejména negativní emoce jako jsou hněv, úzkost, smutek i každodenní drobné starosti způsobují změny fyziologické variability srdeční frekvence, naopak pozitivní emoce (radost, láska) vytvářejí příznivý vliv na srdeční činnost (dle autora označeno koherencí). Koherence rovněž umožňuje mozku, aby pracoval rychleji a přesněji.

Pojem srdeční koherence a skutečnost, že ji lze ovládat je ovšem v rozporu s všeobecnými představami o zvládání stresu. Chronický stres vyvolává úzkost a depresi s následnou nespavostí, tvorbou vrásek, vysokého krevního tlaku, bolestí zad, zažívacích obtíží, neplodností a impotencí. V této situaci se člověk většinou zaměřuje na vnější situaci a myslí si, že změnou současných podmínek se ztratí jeho problémy. K řešení problému je však přistupovat jinak. Místo pokusů o dosažení ideálních vnějších podmínek je nutno obrátit pozornost k vlastní fyziologii, vytvořit si vlastní rovnováhu (zvládnout vlastní nitro). Tím se nám umožní cítit se i v dané situaci lépe. Okolnosti, které nás děsily se stanou zcela vedlejšími. Je nutno však se toto obrácení k vlastnímu nitru naučit. Metody autor přesně popisuje a dokládá konkrétními příklady svých pacientů z vlastní ordinace.

Také v této publikaci autor zdůrazňuje vliv světla a slunce na nálady a instinkty člověka, vliv střídání dne a noci na vylučování hormonů, změnu tělesné teploty, ovlivňování činnosti žaludeční i nervové soustavy a možnosti nežádoucích změn v biologických funkcích.

Autor také upozorňuje na převratnou roli mastných kyselin omega – 3, který je obsažen v rybím tuku. Potrava bohatá na nenasycené tuky dlouhodobě zvyšuje produkci neurotransmiterů v mozku. Byl prokázán překvapivý příznivý účinek rybího tuku na depresi a na stabilizaci manických stavů. Nepoměr mezi tím, co mozek potřebuje a co mu v civilizaci dodáváme vysvětluje také značné rozdíly ve výskytu depresí v západní společnosti a v asijských společenstvích. Na Tchaj-wanu, v Hongkongu a v Japonsku je výskyt depresí až dvanáctkrát nižší než ve Francii.

Psychiatři a psychoanalytici by nikdy neměli podceňovat význam a zvládnutí komunikační techniky s pacientem, ale i s přírodou. Všechny postupy a metody vyžadují trpělivost a čas a pro každého je nutno zvolit nejvhodnější přístup.

Publikace je velice čtivá. Je určena především široké veřejnosti i lékařům. Je doplněna mnoha postřehy. Zvláštnost, význam a hodnotu publikace zvyšuje rozsáhlý seznam odborné literatury, který nebývá u publikace tohoto typu samozřejmostí.

David Servan - Schreiber je lékař psychiatr. Mimo své odborné lékařské praxe se věnoval výzkumu v oboru kognitivní neurologie a neurobiologie emocí. V současné době působí jak v USA, tak ve Francii. Kniha „Uzdravení bez léků“ má velký čtenářský úspěch ve Francii. Byla přeložena do více než 15 cizích jazyků. Její česká verze určitě zaujme čtenáře i u nás.

MUDr. Olga Wildová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0