Portál.cz > Portál v médiích > Dítě a kresba - Mgr. D. Fousková

Dítě a kresba - Mgr. D. Fousková

Autor: Dagmar Fousková | Datum: 30.10.2003

Kresba je oblíbeným výrazovým prostředkem dětí, a představuje tak jeden z nejvhodnějších přístupů k poznání jejich osobnosti. Zdaleka totiž není pouhou hrou či sněním, byť v sobě obě tyto důležité složky zahrnuje. Kresba, jejíž autor vlastně "graficky vypráví", je především specifickou výpovědí o realitě, jak ji vidí a prožívá dítě, neboť dítě je při kreslení motivováno tím, co ho zajímá nebo trápí. "Kreslení je skutečně způsob psaní, k němuž bychom nikdy nesebrali odvahu," tvrdí francouzská dětská psycholožka Roseline Davido ve své knize Kresba jako nástroj poznání dítěte

Své poznatky o porozumění dětské osobnosti na základě kresby předkládá autorka v originálně pojatém textu, doplněném četnými kazuistikami a ukázkami kreseb. Nosný fakt, že pro dítě v jeho kresebném vývoji je člověk vždy prvým a klíčovým tématem, jehož prostřednictvím si dítě uvědomuje samo sebe, je interpretován v takřka dvou desítkách tematicky členěných kapitol. Autorka se zabývá problematikou vypovídací hodnoty kresby, jejími vývojovými stadii a způsobem, jakým sděluje informace o svém autorovi, základní kresebnou a barevnou symbolikou a stěžejními tématy, jež dítě na papíře zpracovává. Ukazuje na širší souvislosti kresby, inteligence a školního prospěchu, schopnost výtvarného projevu odrážet afektivitu a sexualitu dítěte a nastiňuje možnosti uplatnění kresby v psychoterapii. Při interpretaci dětské kresby využívá vedle tradičních psychologických postupů také některé nové vlastní metody. Zvláštní pozornost přitom věnuje dětem s vývojovými poruchami a různými typy postižení a dětem týraným.

Srozumitelnost a ilustrativnost při výkladu problematiky předurčují knihu nejen pozornosti psychologů a terapeutů i odborníků působících v pedagogických, vychovatelských a dalších profesích zabývajících se prací s dětmi ale též rodičů. Čtenář by však při jejím studiu rozhodně neměl ztrácet ze zřetele úvodní doporučení lektora knihy PhDr. Jaroslava Šturmy – považovat autorčiny výklady vycházející z psychoanalýzy spíše za jednu z možností interpretace vzniku obtíží a problémů dítěte. "Další zkoumání," jak je v předmluvě připomenuto, "terapeutická a výchovná práce s dítětem pak tyto hypotézy ověřují, zpřesňují, popřípadě hledají takové, které by byly nosnější." Připomínka české odborné tradice a literatury věnující se zkoumání dětské kresby je v této souvislosti jistě namístě, stejně jako zdůraznění faktu, že kniha Roseline Davido je v naší literatuře ojedinělá a její vydání představuje bezesporu průkopnický počin.

Dagmar Fousková
http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0