Portál.cz > Portál v médiích > Dobrodružné hry a cvičení v přírodě (recenze)

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě (recenze)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.6.2002

Hry, soutěže a různá cvičení jsou základem programu nejrůznějších akcí. Hry hrajeme na táborech a školách v přírodě, hrají je skauti na svých výpravách, využívají je učitelé mateřských i základních škol. Rodiny mohou zajímavou hrou zpestřit společný výlet. Hra není jen zábavnou relaxací, díky společnému hraní obohatíme svůj život, naučíme se spolupracovat s ostatními, zdokonalíme schopnost soustředění a pohotovosti. I když je hra přirozenou lidskou potřebou a odvěkou zábavou, potřebujeme někdy hledat inspiraci ke společné hře ve zkušenostech jiných lidí. Námět k zajímavé hře najdeme i v zajímavé knížce Jana Neumana Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.

V úvodu autor vysvětluje, jaký význam má hra pro náš život. Hra není pouhou zábavou, pro mnohé z nás znamená možnost aktivního odpočinku. Uvolnění a vybití přebytečné energie pomáhá našemu tělu „vyrobit“ si endorfiny, hormony přispívající k pocitu slasti a pohody. Tím se hra stává pozitivní alternativou k drogovým experimentům- nejen chemikálie, ale i naprosto přirozené činnosti přinášejí pocity blaha (v tomto případě vyvolané pohybem a hrou). Společná hra vede k prohloubení pocitu sounáležitosti s ostatními. Bez hry by naše tábory, výlety a výpravy byly pouhými prázdnými aktivitami.

Ani nadšení, entuziasmus a plno energie nejsou zárukou úspěchu. Bohužel i hra může skončit fiaskem, pokud se vedoucí hry nevěnuje přípravě programu. Základním předpokladem úspěchu je touha všech zúčastněných společně si hrát. Všichni by měli znát pravidla a podmínky hry a měli by všemu dobře rozumět. Některým hrám by měla předcházet tzv. sehrávka, při níž vedoucí sami vyzkouší zvolenou hru. Úraz nebo jiná nehoda překryje všechny pozitivní dojmy ze hry, proto je další podmínkou úspěchu zajištění bezpečnosti účastníků. Ovšem i zajímavá a bezpečná hra se nemusí vydařit, pokud je zvolena v nesprávný čas. Nikdo jistě nebude hrát noční hru v poledne, ale některé hry vyžadují alespoň trochu sehraný kolektiv, a tak s nimi musíme určitou dobu počkat.

Hry a cvičení v knize Dobrodružné hry a cvičení v přírodě jsou rozděleny do několika kategorií. V každé kapitole převažují hry, které mají něco společného. Seznamovací hry volíme v úvodu programu. Pomohou k tzv. rozehřátí kolektivu, nenásilnou formou spojí jednotlivce v celek. Zahřívací a kontaktní hry mohou posloužit jako rozcvička před hlavním programem. Zaktivizují účastníky programu a připraví je na další zátěž. Hrátky a zábavná soutěžení jsou stmelujícím prvkem programu. Slouží ke společné zábavě a potěšení táborníků. Hry na rozvoj důvěry jsou náročným prvkem programu, pro některé účastníky není příjemné se jich zúčastnit, jiní je nají rádi. Proto by měly být volitelným prvkem, nikoli povinností. Iniciativní a týmové hry nebo hry na rozvoj komunikace jsou náročné na vzájemnou spolupráci a tvořivost. Úspěch závisí na všech účastnících a jejich nasazení, zvlášť pro individualisty jsou náročné, protože v nich musí překonat sami sebe. Všechny výše uvedené typy her můžeme hrát nejen v přírodě, ale po uzpůsobení pravidel je lze hrát v tělocvičně nebo klubovně. Hry v přírodě nebo ekohry mají v knize výlučné postavení. Nelze je hrát nikde jinde než v lese, na louce, u vody….Mají vést nejen k prohloubení spolupráce a posílení psychické a fyzické kondice. Jejich hlavním cílem je posílení zodpovědnosti za stav naší přírody, vedení účastníků k ochraně našeho přírodního bohatství. Mimo jiné vedou i k trpělivosti při pozorování života v přírodě. Seznamovacími hrami tábor zahájíme, ukončit bychom jej měli slavnostně, třeba i prostřednictvím nějakého ceremoniálu. Autor proto uvádí náměty na realizaci závěrečných programů. Žádná akce by neměla skončit bez hodnocení dílčích programů, proto ceremoniály a táboráky může doprovázet společná reflexe a hodnocení.

Knížka Dobrodružné hry a cvičení v přírodě pomůže vedoucím programů pro děti a mládež obohatit společné chvíle o zajímavé hry. Autor předkládá čtenáři přehledně a metodicky zpracovaný text plný atraktivních námětů. Popis her zajímavě a zábavně doplňují ilustrace Petra Ďoubalíka. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě by neměly chybět ani v knihovničce, ale hlavně v programu dětských oddílů a táborů.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0