Portál.cz > Portál v médiích > Focusing - Ing. J. Holý, CSc.

Focusing - Ing. J. Holý, CSc.

Autor: Ing. Jindřich Holý, CSc. | Datum: 6.1.2004

Dynamika současného života nás nutí vynalézat, objevovat a rozhodovat se. Často bez návodu, filosofické, teoretické nebo teologické tradice. Naše těla nám nabízejí možnost dotknout se smyslu nás samých, hledat osobní jistotu a těžiště směřování skryté ve vlastním těle. Focusing ve významu zaměřeného prožívání je terapeutickou technikou a mentálně hygienickým cvičením, rozpracovaným Rogersovým žákem, E. Gendlinem. Je zaměřené především na ne každému zcela a snadno dostupné tělesné prožívání událostí, situací a osob, které autor otevírá „pociťovaným smyslem“.

V tomto a na tomto světě jsme v prostoru, čase, ve spolubytí s druhými, v proměnách dějinnosti. Jsme v tomto světě tělesně a skrze vlastní tělo. Naše tělo je vždy nějak prožitkově rozpoložené, nějak naladěné. Můžeme o jeho prožitkovém naladění cosi vědět, nějak mu rozumět. Je úlevné a příjemné být u jeho rozpoložení, dotknout se jeho naladění, podpořit jeho příjemná prožívání, rozumět takovým proměnám a zvažovat jejich možnosti.
Máme rozumět prožívanému smyslu tělesnosti, tělesnému životu, zdraví i nemoci, stárnutí a smrtelnosti. Konflikty, bolesti a nepochopené, neřešené a nevyřešené problémy se mohou stát zdrojem chronické nevůle, příčinou zablokovaného růstu a mnohých životních procesů, nechtěného upadání, poklesu kvality života a zdraví.
Kniha profesora univerzity v Chicagu propaguje focusing. K psychoterapii je i trochu kritická. Vytýká jí nedostatek péče o tělesné schopnosti vnímat, pociťovat a rozumět hlubinně prožívanému smyslu těla. Mnohé psychoterapeutické směry zřejmě uvízly v civilizační světskosti světa, ve věcném zacházení s ním i s člověkem.

První část knihy ukazuje cestu k moudrosti vlastního těla každého z nás. V jejích kapitolách: Vnitřní proces, Změna, Co ví tělo; uvádí čtenáře přímo do středu jeho tématiky s vědomým rizikem, že v mnohém tělesném prožitku nemusí mít čtenář nezvratnou jistotu.

Ve druhé části nabízí autor důkladnější metodický výklad, příručkový návod k focusingu. Doporučuje přípravu. Začátečníkům nabízí šest základních kroků focusingu: vyčištění vnitřního prostoru, pociťovaný smysl problému, nalezení rukojeti, rezonování rukojeti a pociťovaného smyslu, dotazování, přijetí. Ukazuje na to, co focusing není. V kapitolách: Udělejte si pro sebe místo, Když nemůžete najít pociťovaný smysl, Když se nic nemění; rozebírá časté překážky a zábrany tělesného prožitku smyslu problému, dotknutí se ho, jeho pozdvižení a posunu ke změně a řešení.

Třetí část knihy ukazuje focusing jako metodu vzájemné lidské pomoci v podpůrných a léčebných vztazích, která nemusí být jen profesionální nebo psychoterapeutická. Podnětně rozpracovává zejména tématiku naslouchání.

Čtvrtá část tematizuje společenské přínosy autorovy metody, vyjadřuje jeho přesvědčení o možnosti vzniku nových sociálních vztahů. Knihu uzavírají dodatky: Stručná filozofická poznámka, přehled výzkumů včetně literatury a přehledná, krátká forma focusingu, pro běžnější, pokročilejší užívání.

Kniha je praktickým návodem, jak dosáhnout živější kontakt s vlastním tělem a nakonec i tělem druhého v ozdravném procesu. Komu je úlevné prodlévání u jeho tělesnosti vlastní a přirozené, pociťuje i jeho smysl. Ví o možnosti posunu, zmoudření z tělesného prožitku. Je schopný změn. Komu není, ten se k němu může četbou této knihy poměrně snadno a bezpečně přiblížit. Rozvinout introvertní vnímavost k tělu je příjemné. Bývá to prospěšné životu a zdraví.
Autor se v metodických krocích zaměřuje na dílčí problém tělesného prožitku. Předností jeho zřetelně rogeriánského pojetí je naopak konkrétnost, obsahová sevřenost a celková srozumitelnost mnohému, i jinak orientovanému čtenáři. Autor precizuje pojetí focusingu v nejedné prožitkové souvislosti. Dotýká se ho zejména v náhledu na přirozený sklon člověka k rozvoji, se smyslem k jeho chuti vnímat tiché a ne zcela jasné tělesné volání po úlevné a zdravé změně. Tímto přístupem zaujme. Jeho přístup je prospěšnější nežli mnohá atraktivní psychoterapeutická hypotéza nebo vzrušivý, vědecky systematizovaný, mnohdy však bohužel také léčebně vyprázdněný teoretický konstrukt. Připomíná, že naše těla jsou stále živými zdroji nekonečných podnětů.

Populární, systematicky a prakticky zaměřená kniha může čtenáři zprostředkovat smysl jeho tělesného prožitku. Je uceleně pojatým a pro mnohé jistě významným průvodcem v pokusech o návrat k vlastní tělesnosti. Český čtenář, poučený historií četných pokusů o manipulaci s jeho myšlením, bude asi o něco skeptičtější k autorově sociálním ambicím nežli čtenář americký. To by mu však nemuselo bránit v otevření se nenahraditelnému významu jeho vlastního těla.

Jindřich Holý


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0