Portál.cz > Portál v médiích > G. Hill: Moderní psychologie (M. Nakonečný)

G. Hill: Moderní psychologie (M. Nakonečný)

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 12.10.2004

Přehledné učebnice psychologie a jakékoli vědy vůbec, mohou být komponovány různým způsobem. Autor publikace, která je předmětem této recenze a který v anglickém Colchestru přednáší psychologii, zvolil náročný způsob přísně strukturovaného výkladu a to jak v rovině formální, tak i obsahové.

Z hlediska obsahu vybral podstatné informace z hlavních oborů psychologie (sociální, fyziologické, kognitivní, vývojové, srovnávací a klinické psychologie) a z teoretického úvodu do této vědy, hlavně do její metodologie. Z hlediska formálního výkladu je pak každé téma prezentováno systémem účelně rozmístěných rámečků, a grafické úpravy textu a tak jsou zde podána fakta a teorie, jejich vysvětlení a zhodnocení s konfrontací názorů „pro“ a „proti“. Přehledně podaný text je vhodně nasycen vybranými empirickými nálezy a provázen velmi působivou polygrafickou úpravou, která činí z uvedeného množství poznatků didakticky velmi zdařile zpracovaný studijní materiál. Autorovi se také podařilo být velmi stručný a současně srozumitelný. Kniha nicméně není psána pro začátečníky, ale vysvětlení pojmů, které studující nezná si však může najít podle věcného rejstříku. Velkou předností této knihy, kromě již shora uvedeného didaktického strukturování a ilustrativnosti, je mimořádně vyvinutý smysl jejího autora pro objektivitu výkladu. Odpovědi na základní teoretické otázky jsou konfrontovány z hledisek biologické psychologie, psychoanalýzy, kognitivní psychologie, „humanismu“ (tj. humanistické psychologie) a behaviorismu. Další předností je velmi podrobný úvod do psychologické metodologie s podrobným přehledem výzkumných metod, který je součástí vstupní kapitoly, obsahující také diskusi o „otevřených otázkách psychologie“, tj. zejména pojetí psychologie jako vědy (psychodynamický přístup, přístup z hlediska teorie učení, kognitivní, humanistický, fyziologický a sociálněpsychologický přístup). Studující se zde v česky vydané literatuře poprvé setká s takovými zajímavými tématy jako jsou „kulturní předpojatost v psychologické teorii a výzkumu“, „sporné uplatňování psychologie – psychometrické testování“ a další.

Obsáhlému dílu lze ovšem také vždy vytknout něco sporného, pro toto, tak objektivně, formálně a faktograficky pečlivě postavené dílo by to však bylo nepatřičné Krátce řečeno, předmětná kniha je velkým přínosem do fondu studijních příruček psychologie a tak také i velkorysým nakladatelským počinem.

prof. PhDr. Milan Nakonečný


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0