Portál.cz > Portál v médiích > Green, Sharman-Burke: Životní cesta v zrcadle mýtů (D. Fousková)

Green, Sharman-Burke: Životní cesta v zrcadle mýtů (D. Fousková)

Autor: Mgr. Dagmar Fousková | Datum: 19.1.2004

Zrnka pravdy. Zamyšlení nad knihami Portálu

"Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili."
G. B. Shaw

Hledání pravdy představuje nelehkou cestu, již nepodstupovat zdá se někdy snazší. Vždyť pravda je pojem tak široký a zdání bývá tak příjemně klamavé. Dopátrat se pravdy, té vlastní, „najít své místo ve vesmíru“, znamená pochopit: souvislosti, příčiny lidského jednání, sebe sama. Lidem k zdolání takového úkolu od nepaměti pomáhalo podobenství. Příběh. Mýtus.

"Mýtus je prvotní svépomocnou psychologií. Po dlouhá staletí si lidé vyprávěli mýty, pohádky a příběhy. Jejich prostřednictvím vysvětlovali tajemství života, s jejich pomocí lépe snášeli jeho úskalí od vysvětlení střídání ročních období přes složitost mezilidských vztahů až k záhadě smrti..." (L. Green, J. Sharman-Burke, Životní cesta v zrcadle mýtů, Portál 2001). Problémy života, dilemata vyhrocených vztahů, mezní situace, komplikované filozofické otázky, to vše jsou témata, kolem nichž se točí lidský život po tisíciletí. Největší myslitelé všech dob halili odpovědi na složité otázky do hávu podobenství srozumitelných nejširšímu publiku. Ježíš, Platón, Konfucius, Mohamed, ti všichni znali sílu poselství předávaného prostřednictvím báje, alegorie, příběhu, sílu a hluboký smysl meditace, k níž takové poselství vybízí.

Objevit hloubku, smysl a bohatost života, zmírnit mučivé vnitřní konflikty, najít léčivou sílu tam, kde jsme prve zakopávali o bludný kořen osudu, lze prostřednictvím slova slyšeného i čteného. Někdy stačí krátká bajka, někdy dokonce jen citát – několik slov, věta jako nejčistší esence toho, co mělo být sděleno, a účinek řečeného či psaného je obrovský. A zdá se, že sílí tím více, čím intenzivněji se doba "racionalizuje". Význam mnohých příběhů, podobenství, bajek, sentencí může být posunutý, někdy dokonce těžko pochopitelný, nikoli však vyprázdněný. Zdá se, že právě ono hledání a nacházení jeho smyslu je podnětným impulsem jak autorům samotným, tak tvůrcům mnohých nakladatelských edic. Co jiného než hledání hlubšího řádu každodenního kolotání a nalézání pravdy a útěchy ve starých, ale i nových epických formách lze vyčíst za všemi těmi příběhy a vyprávěními z nejrůznějších končin světa. Zdaleka nemusí být vždy označeny oním tak trochu jako kouzelné zaklínadlo znějícím přídomkem „pro potěchu duše“, aby byly čtenáři vyhledávány. Byť se v záplavě oné „útěšlivě“ zaměřené produkce jistě najdou i vyprávění lacině podbízivá a plochá, je mnoho těch, jež si zaslouží pozornost a promýšlení, jaké skutečným příběhům náleží. Nakladatelství Portál vybízí svými knihami k podobnému hlubšímu zamyšlení často. Moudrost a příběhy zenu, Vyprávění severoamerických indiánů, Životní cesta v zrcadle mýtů, ale třeba i Vlídná povzbuzení na každý den jsou tituly jen některých z jeho publikací na zmíněné téma. Listujeme-li jejich stránkami, jsme pokaždé konfrontováni s tajemstvím života formou, která nabízí hluboký niterný prožitek. A v mysli dává vytanout otázkám, na něž přináší chytrou, někdy laskavou, jindy hodně otevřenou, vždy však nepodbízivou odpověď.

Dagmar Fousková
redaktorka http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0