Portál.cz > Portál v médiích > H. Dvořáková: Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte (M. Renotiérová)

H. Dvořáková: Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 16.2.2004

Autorka publikace je vysokoškolská pedagožka, působící v Praze. Pracuje zejména v oblasti problematiky uplatnění pohybových prvků v mateřských školách. Vysoká odbornost autorky a její široký rozhled spolu s pedagogickým umem, jí umožnily vytvořit publikaci, která vhodně spojuje teoretické aspekty tématu s jejich praktickým využitím. Tak vznikl text, který je velmi dobře využitelný jak ke studiu dané problematiky, tak především k praktickému využití v procesu vzdělávání v mateřských školách.

Uvedená publikace je rozvržena do několika na sebe navazujících částí.
V úvodu autorka vysvětluje teze, které vedly k napsání knihy. Zdůrazňuje především skutečnost, že pouhé memorování encyklopedických znalostí není schopné zajistit přiměřený psychofyziologický vývoj dítěte. Zejména pak v tak citlivém období, které prožívá v rámci činností v mateřské škole. Právě tehdy je pro ně fyziologicky dominantní různorodá, převážně dynamická aktivita. Ta představuje zásadní nástroj všestranného rozvoje dětské osobnosti.

Pozornost je dále věnována pohybové činnosti z hlediska biologických hledisek vývoje organizmu dítěte: učení se nejrůznějším pohybovým činnostem, vnímání a ovládání těla, rovnováze, lokomočním i nelokomočním pohybovým dovednostem, manipulačním prvkům. Autorka se zabývá i problematikou základních hygienických návyků dětí.
Kapitola, která pojednává o pohybové činnosti ve vzdělávacích oblastech, objasňuje především oblast psychologickou. Dotýká se nejen problematiky pěstování a dotváření sebevědomí, ale i tvořivostí prostřednictvím emocí, rozvíjení fantazie, a vůle. Není vynechána ani oblast motivace dítěte možností využití hudby pro její silnou emoční působivost.
V oblasti sociálních vztahů se autorka dotýká rozvoje interakcí mezi dítětem a "tím druhým", dítětem a společností.
V další kapitole je věnována pozornost otázkám režimu v mateřské škole, organizaci a metodám řízení práce v ní, spolupráci s rodiči.
Za podstatnou lze považovat kapitolu, zabývající se flexibilitou a tvořivostí učitele, která má jistě všeobecnou platnost pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výchovou.

Každá kapitola má kurzívou uveden popis praktické situace, mající za úkol nadnést problém, který je středem zájmu.
Specifické cíle pedagogického působení jsou uvedeny Jsou uvedeny přehlednou formou jednotlivých bodů, dotýkajících se konkrétního úkolu.
Následuje krátký, avšak výstižný teoretický výklad tématu. Jeho podstatné rysy a způsob řešení je vyjádřen formou "definice", výrazně formálně oddělené od jiného textu.
V části "Příklady her a činností" jsou uvedeny hry, které vedou k rozvoji konkrétní dovednosti dítěte. Kvůli přehledu a možným odvolávkám na ně jsou všechny hry v celé knize očíslovány. Pokud je to možné, jsou v celkovém kontextu textu řazeny podle náročnosti. Složitější činnosti jsou doplněny jednoduchými, avšak instruktivními kresbami.
Přehledně v rámci popisu her působí shrnutí "Všímejte si", kde jsou uvedeny nejdůležitější aspekty, kterých si má u dětí pedagog povšimnout.

Graficky je publikace vhodně dotvořena tak, aby umožňovala rychlou orientaci v jednotlivých tématech. Bez nadsázky je možno říci, že recenzovaná kniha představuje praktickou pomůcku pro každodenní využití pedagogy v mateřské škole. Může plně představovat východisko k praktickému naplnění rámcových vzdělávacích programů.
Publikace může sloužit nejen učitelům mateřských škol, ale i nižších ročníků škol základních. Mohou v ní najít vhodné podněty i ti rodiče, kterým záleží na komplexním rozvoji osobnosti jejich dítěte.
Dovolte mi uvést závěrem výstižnou větu z recenzované publikace: "Prvním a jediným hlediskem pro hodnocení práce učitele jsou děti samy."

PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0