Portál.cz > Portál v médiích > H. Urban:To nejdůležitější v životě (D. Fousková)

H. Urban:To nejdůležitější v životě (D. Fousková)

Autor: Mgr. Dagmar Fousková | Datum: 11.3.2004

Snad až příliš maximalisticky může někomu znít název knihy To nejdůležitější v životě amerického autora Hala Urbana. Nutno však podotknout, že všichni, kdož se rozhodli zařadit tento titul mezi ty, jež obohatí letošní ediční profil nakladatelství Portál, měli při výběru šťastnou ruku. Autor knihy, středoškolský profesor působící mj. na Stanfordově univerzitě, se při svém studiu psychologie po léta zabýval otázkami vrcholného výkonu a pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Způsob, jakým získané poznatky přibližuje ve své knize, oslovuje už více než desetiletí čtenáře na celém světě. Nová a nová vydání publikace, jejíž titul zní v originále Life s Greatest Lessons, budí vzrůstající pozornost.

Čtivě a srozumitelně zpracoval Hal Urban jedno z ústředních témat psychologie a uvažování každého člověka. Téma tak komplexní, přesahující a všezahrnující dokázal uchopit jako příběh mnoha lidských osudů protkaný niternou zkušeností vlastního života, strukturovat jej do nejdůležitějších bodů, dát neurčitým všudypřítomným, nevysloveným otázkám konkrétní podobu a přinést na ně jasnou odpověď. Tušené, zapomenuté, zraňující, přesahující, ukrývané se v podání Hala Urbana zdá jasné, logické, srozumitelné.

Úspěch znamená víc než vydělávat peníze, Život není náhoda, ale volba, Návyky jsou klíčem ke každému úspěchu, Čestnost je stále ještě ta nejlepší taktika, Skutečná motivace přichází z nitra, Tvrdá práce se nedá ničím nahradit, Chceš-li něco získat, musíš se něčeho vzdát, Tvou sebeúctu nepozvedne nikdo jiný než ty sám, Když víme, co je nejdůležitější, život se zjednoduší, Zásada č. 1: Být dobrý člověk.

To jsou názvy některých kapitol a současně i nejdůležitější závěry knihy. Autor v nich pomocí krátkých ilustrativních příběhů, „minikazuistik“, ukázek, srozumitelných vysvětlení a návodných shrnutí hlavních myšlenek zpracovává vždy určité téma a srovnáním obvyklého a žádoucího modelu lidského chování a jednání odhaluje řadu slabostí, nedůsledností a škodlivých, byť široce rozšířených návyků, jež se v konečném důsledku obracejí proti svým nositelům. S pochopením člověka chybujícího a stále hledajícího líčí lidské slabůstky, drobné i větší nepoctivosti, jichž se často dopouštíme, aniž bychom pozorovali, že s jejich narůstající tolerancí pomalu posunujeme své mravní normy až k samé hranici únosnosti, pokud vůbec ji nepřekračujeme v zájmu pomyslného zjednodušení –„vyřešení“ problémů, laciných výhod, pomíjivých vítězství, a klameme tak nejen své okolí, ale především sami sebe. Zhusta čerpá z bohaté truhlice vynikajících myšlenek výjimečných lidí a vybírá citace, jež jsou zdrojem poučení, dokladem velikosti a moudrosti lidského ducha a svou srozumitelností, přesvědčivostí a sdělností vybízejí k přemýšlení a současně i změně chování.

Ukazuje, že krédo plnohodnotného člověčenství – člověka, jehož obdařil přídomky dobrý, poctivý, slušný, duchovní, cílevědomý, úspěšný, má trvalou platnost.

„Nedovol, aby tě okolní svět vměstnal do své vlastní formy.“ (List Římanům12.2.)
„Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale jak si to užíváme…“(Charles Spurgeon)
„Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí.“ (Theodore Roosevelt)
„Vždycky máme dost času, jen když ho správně využijeme.“ (J. W. Goethe)
„Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe.“ (Brian Tracy)
„Slova odhalí vždy, co člověk skrývá ve svém srdci.“ (Lukáš 6.45)
„A především – buď vždycky věrný sobě,
Z čehož pak jasně, jak den z noci plyne,
Že nikoho sám nezradíš.“ (Shakespeare)


ukázky z knihy 

Dagmar Fousková
redaktorka http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0