Portál.cz > Portál v médiích > Hovory o psychoterapii

Hovory o psychoterapii

Autor: Mgr. Petr Kukal | Datum: 20.10.2001

Po Hovorech o ekologii, kde Portál poprvé přišel s myšlenkou několika kratších rozhovorů s různými lidmi v jedné knize, přináší dnes další svazek vytvořený podle stejného receptu. Osm psychoterapeutů – reprezentantů různých terapeutických směrů, názorů i generací - zpovídá v Hovorech o psychoterapii zkušený redaktor odborně-populárního časopisu Psychologie dnes Jakub Hučín. A dělá to velmi dobře!

Vybrané osobnosti reprezentují špičky v dané oblasti psychoterapie, jíž se věnují. Jsou jimi Radkin Honzák, Hana Junová, Jana Kocourková, Jan Kožnar, Stanislav Kratochvíl, Ján Praško, Jaroslav Skála a Jan Vymětal. Každý z nich vnáší do knihy trochu jiné téma, každý vypráví příběh psychoterapie trochu jinak.
Nepřekvapí, že nejčastěji je skloňována psychoanalýza; popularita tohoto směru v psychoterapii je obecně známá. Místo sektářů s klapkami na očích, jak jsou analytici některými svými kolegy občas prezentování, tu ovšem promlouvají otevření a kriticky myslící odborníci, kteří se rozhodně netváří, že id, ego a superego jsou málem Nejsvětější Trojicí. Důstojný prostor dále dostává komunitní a skupinová terapie, psychosomatika, psychogymnastika, hypnoterapie, psychodrama, právo na místo na slunci je přiznáváno dokonce i občas vysmívané behaviorální terapii. (Ačkoli ta tu figuruje spíše v podobě terapie kognitivně-behaviorální; čistí behavioralisté už jsou asi opravdu skupinou zralou do Červené knihy ohrožených druhů.)
Kromě prvotní informace o charakteru každé z terapií je čtenář zasvěcován také do specifických okruhů problémů, jež psychoterapie pomáhá řešit. Některé jsou díky mediálnímu zájmu v obecném povědomí (manželské krize, sexuální problémy, syndrom vyhoření pracovníků pomáhajících profesí), jiné si uvědomuje menší část veřejnosti (ztráta smyslu, psychologické aspekty somatických onemocnění apod.). Z této platformy se pak odvíjejí obecnější úvahy o povaze dnešní společnosti a kvalitě života v ní. Je příznačné, že nemalá část terapeutů pokládá současný životní styl, zejména zaměření na výkon a konzum, za podstatný stresor a příčinu psychických potíží.
Hovory o psychoterapii však nejsou jen sumářem problémů a technik jejich řešení. Jsou především knihou příběhů konkrétních lidí, kteří ve svých vyprávěních vydávají svědectví o době, v níž a z níž se naše psychoterapie rodila. Velkou hodnotu mají v tomto směru zejména vzpomínky jednoho z největších žijících guruů naší psychoterapie, spoluzakladatele legendárního českého systému psychoterapeutických výcviků SUR Jaroslava Skály, ale i o generaci mladšího Stanislava Kratochvíla či Hany Junové. Ti ve svých vyprávění přivádějí na scénu další velké postavy naší psychoterapie: Ferdinanada Knoblocha, Jaromíra Rubeše, Eduarda Urbana, Stanislava Grofa a další. Čtenář tak má možnost nahlédnout do sítě vzájemných vztahů směrů a škol, zaznamená důležité inspirace, pochopit sílu a cenu osobně předávané zkušenosti.
Krajně nespravedlivé by ovšem bylo pominout přínos autora všech rozhovorů Jakuba Hučína. Z formulace otázek, z poznámek, kterými předchozí odpovědi glosuje, je zřejmé, že se v dané problematice orientuje. Samozřejmě ne do té míry jako dotazovaný odborník, ale vždy natolik, aby byl zpovídanému důstojným partnerem v rozhovoru. Výsledná podoba textu si zachovává mnoho z půvabů autentických rozhovorů, mimo jiné i proto, že Hučín se nebojí občas zaměnit role a odpovědět na otázku, kterou mu položil dotazovaný. Fakt, že autor nepodlehl pokušení vyškrtat otázky, od nichž partneři utekli, nebo si je přeformulovali k obrazu svému, výsledný přirozený dojem ještě umocňuje.
Hovory o psychoterapii mají všechny předpoklady zaujmout. A soudím, že nejen psychoterapeuty.
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0