Portál.cz > Portál v médiích > Hrdlička, Komárek: Dětský autismus (M. Těthalová)

Hrdlička, Komárek: Dětský autismus (M. Těthalová)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 17.8.2004

Co víme o lidech s autismem?

Někteří lidé je považují za nevychované podivíny, kteří obtěžují okolí svými specifickými projevy, jiným se zdá, že jde o „běžnou“ mentální retardaci. Rodiče, kterým se narodí dítě s autismem, často čelí různým předsudkům o své vlastní necitelnosti a nelásce k dítěti (autismus býval v minulosti i odborníky považován za důsledek citového chladu v rodině). Odborníci, ale také rodiče dětí s pervazivní poruchou osobnosti jistě uvítají knihu Dětský autismus. Michal Hrdlička a Vladimír Komárek v ní shromáždili současné poznatky o autismu a příbuzných poruchách. Kniha Dětský autismus však nezůstává jen u popisu poruchy. Autorský kolektiv vedený Michalem Hrdličkou a Vladimírem Komárkem se zaměřil na všechny aspekty pervazivních poruch osobnosti. Každá kapitola knihy je věnována jednomu aspektu poruchy, autoři se přitom neomezili pouze na dětský autismus, ale věnovali se i příbuzným poruchám (Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, jiné poruchy).

Autismus je charakterizován tzv. triádou příznaků-porucha komunikace, sociálního chování a narušená schopnost imitace a symbolického myšlení (u dítěte se proto nerozvíjí hra, není schopno se samo zabavit). Diagnostika se proto zaměřuje zejména na tyto oblasti vývoje. Kniha obsahuje popisy různých diagnostických metod a jejich modifikací, s nimiž se v současné době pracuje.

Autoři se zamýšlejí i nad příčinou pervazivních poruch. Několik kapitol je proto věnováno diagnostice z pohledu neurologa, genetika nebo psychiatra. Lidé s pervazivní poruchou mívají mnohdy i přidruženou diagnózu-epilepsii, mentální retardaci. Některé obtíže lze mírnit vhodnou medikací; autoři uvádějí používané léčebné látky a zároveň upozorňují na nepříjemné vedlejší účinky některých léků.

Bez správné a zejména včasné diagnózy a bez poznání možné příčiny poruchy by se lidé s autismem nedočkali optimální péče, která pomůže zmírnit některé obtíže. Rodiče a vychovatelé často tápou a neví si rady. Několik kapitol je proto věnováno výchově a vzdělávání lidí s pervazivní poruchou. Vzdělávání lidí s autismem musí mít jasnou strukturu a vycházet z individuálního vývojového profilu jedince (lidé s autismem mívají velmi nevyrovnaný vývojový profil, některé schopnosti mohou být nadprůměrné, jiné naopak pod průměrem).

Knihu uzavírají kapitoly věnované sociálním aspektům poruchy a příběhům lidí s autismem. Emotivní vyprávění o příhodách, které zažívají rodiče a vychovatelé s autistickými dětmi, pomohou čtenářům pochopit lidský rozměr poruchy a každodenní problémy, které s sebou nese život s autistickým člověkem.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0