Portál.cz > Portál v médiích > Hry Prázdninové školy Lipnice (recenze M. Těthalové)

Hry Prázdninové školy Lipnice (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 16.7.2002

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je ojedinělým projektem, který nabízí dospělým lidem možnost kolektivních her v přírodě. Navazuje na zkušenosti Tábornických škol, které působily v šedesátých letech, a také na experimentální akce tzv. intenzivního rekreačního režimu sedmdesátých let. PŠL vyhledávají a vyhledávali lidé, kteří se nechtějí rekreovat formou smažení na slunci nebo přejíždění autem od restaurace k restauraci. Kurzy, které PŠL pořádá, nabízejí prožitek, pocit sounáležitosti s ostatními a možnost překonání sebe sama.

Soubor Zlatý fond her 1 obsahuje hry, které vznikly během prvních dvaceti let trvání PŠL. Editor přepracovaného vydání Jiří Janda vybral ty nejlepší hry, které prověřil čas, a použil nové, přehlednější uvádění klasifikace her (stejné jako v souboru Zlatý fond her 2).

Podnikové rekreace, kterých se lidé účastnili někdy pod menším nátlakem, byly proslulé nucenou zábavou a oplývaly nudou. I firemní večírky, kterých se účastníme proto, aby o nás šéf věděl, nejsou zrovna zábavnou akcí. Od dospělých se ostatně neočekává, že by si hráli a bavili se jen tak. Úspěch kurzů PŠL ovšem vypovídá o tom, že velmi silná skupina dospělých má chuť si jen tak hrát. Chuť do hry, dobrovolná účast a stoprocentní zapojení jsou podmínkou k účasti na některé z her nejen PŠL. Zkušenost instruktorů PŠL dosvědčuje, že není překážkou relativně vyšší věk, pokud se účastník hry na společnou hru cítí a aktivně se zapojí. Takže hrát může v podstatě kdokoli. Aktivní hráči, kteří mají chuť se zapojit, nic nezmohou, pokud instruktor uvede hru bez nápadu a zaujetí. Pokud vedoucí nezná přesná pravidla, neumí je vysvětlit nebo je sám nedodržuje, nejspíše všechny účastníky znechutí a otráví. Na vedoucího jsou kladeny dost velké nároky. Protože ale i on hraje dobrovolně, měl by věnovat čas dokonalé přípravě hry. Každou hru by měl uvést vhodnou motivací. Hry uvedené v souboru mají vždy určitý úvodní příběh, který lze dramatizovat nebo rozšířit. Aby při samotné hře nedocházelo k určitým kolizím, měli by vedoucí každou hru sehrát nejprve sami. Jen tak nejlépe „vychytají“ chyby v zadání. Hru vždy následuje hodnocení hráčů. Vedoucí by měl předem oznámit kriteria rozhodující pro hodnocení hráčů a měl by je dodržet.

Volbě určité hry musí vždy předcházet důkladná rozvaha. Pokud vybíráme hru z recenzovaného souboru, je vše jednodušší. Autor totiž rozdělil hry do několika kategorií, a to podle náročnosti, délky, požadavku na fyzickou kondici, počasí a také terénu. Každou hru pak uvádí pomocí ikon, které vyjadřují různé charakteristiky hry. Uváděné hry mají různé výchovné cíle, např. rozvoj intelektu, tvořivosti, motoriky, vůle nebo sociálních dovedností.

Soubor Zlatý fond her 1 je stejně jako druhý díl vynikající pomůckou pro všechny, kteří vytvářejí program pro dospělé účastníky. Řadu her lze po menší úpravě použít i pro mladší hráče (asi od čtrnácti let), a lze je pak využít např. v hodinách rodinné nebo občanské výchovy nebo na letních táborech. Prožitek z pocitu překonání sebe sama je tou pravou odměnou, kterou za svou účast ve hře dostaneme. A stojí to za to!

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0