Portál.cz > Portál v médiích > J. Průcha.: Interkulturní psychologie (M. Nakonečný)

J. Průcha.: Interkulturní psychologie (M. Nakonečný)

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 11.5.2004

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů

Navzdory prosazující se evoluční psychologii a biologistické orientaci ve vědě o lidské psychice, neustává zájem o souvislostech lidské psychiky se sociokulturními činiteli a o psychologických aspektech života různých kultur. Svědčí o tom řada zahraničních monografií, tematizujících tuto problematiku. Do této kategorie odborné literatury přibyla nyní původní česká práce předního představitele naší pedagogiky, prof. Jana Průchy. Čtenářům je znám jako autor řady významných pedagogických publikací, zejména dvou učebnic (Moderní pedagogika, Portál 1997 a Přehled pedagogiky, Portál 2000).

V knize, která je předmětem naší recenze podává velmi informativní zpracování oboru, který se v anglicky psané literatuře označuje „cross-cultural psychology“; překládá to vhodně jako „interkulturní psychologie“. Chápe tuto oblast psychologie jako „systematicky formovanou teorii o psychologických aspektech jevů a procesů interkulturní povahy“ (s. 10). Je to, jak říká, u nás zatím málo známá disciplina, jejíž poznatky však mají široké využití v mnoha oborech činnosti, počínaje diplomacií a zahraniční politikou, přes mezinárodní obchod a turismus, až po přípravu českých pracovníků v zahraničí (manažerů českých firem v zahraničí atd.), učitelů vyučujících na školách s etnicky nejednotnou populací žáků a další.

Obsah knihy tvoří rozsáhlý teoretický úvod, v němž jsou vymezeny klíčové pojmy interkulturní psychologie, její vztahy k jí blízkým vědeckých disciplínám, jako jsou např. sociální psychologie, sociologie, etnologie, etnografie a další a její informační zdroje. Čtenáře tu zaujme podkapitola Rasy a rasismus, věnovaná také problematice romského etnika (s. 60 n.). Druhá část knihy je věnována srovnávání psychologických charakteristik kultur, etnik a národů (např. z hlediska jejich postojů k lásce, k hodnotám). Pozoruhodná je část věnovaná „psychologii českého etnika“, tj. příspěvek „k velmi choulostivé záležitosti“ české národní povahy, k němuž je však velmi málo vědeckých poznatků (autor kriticky rozebírá příspěvky E. Chalupného 1907, J. Mahena 1924, F. Peroutky 1924 i „pohledy několika cizinců“). Třetí, závěrečná část knihy je věnována aplikaci interkulturní psychologie v edukaci (výchově a vzdělávání) a ve zdravotní péči.

Informativní a čtivá kniha přináší množství poznatků, které přispívají ke znovu diskutovanému problému „natura vs. kultura“, kdy je často jedna z těchto determinant lidské psychiky přeceňována na úkor druhé. Přináší však také četné podněty pro úvahy o vztazích mezi pojmy národ a rasa, o podstatných aspektech etnické identity a mnoho dalších.

prof. PhDr. Milan Nakonečný


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0