Portál.cz > Portál v médiích > Já se vrátím, a se mnou přijde zákon! (recenze M. Těthalové)

Já se vrátím, a se mnou přijde zákon! (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 29.11.2002

Jak ráda bych někdy při odchodu z ředitelny zvolala slavnou větu Limonádového Joa. Jak ráda bych věděla, zda je právo na mé straně nebo na straně pana ředitele. Běžný zákoník práce, který byl novelizován v roce 2000, upravuje vztah zaměstnance a zaměstnavatele a také slouží jako vodítko v pracovně právních vztazích. Na nás učitele tento zákoník bohužel zapomněl.

Michal Spirit, který se zabývá pracovním právem a zároveň školskou legislativou, vypracoval komentář k „běžnému“ zákoníku práce, a tak se i my, učitelé, zorientujeme v oblasti pracovního práva.

Práce nás, učitelů, má svá specifika, která jsou občas trnem v oku ostatním lidem. Jak to, že odcházíme ze školy už po obědě? A proč máme tolik volna-vedlejší i hlavní prázdniny? Pravdou je, že my učitelé pracujeme stejně jako ostatní lidé osm hodin denně. Naše práce je ovšem rozdělena na přímou vyučovací činnost (vlastní vyučování) a nepřímou činnost (příprava na vyučování). Mimoto musíme dozírat na obědvající nebo o přestávce se rekreující žáky, kteří se chovají tak, jako by jejich hlavním cílem byl co nejdelší pobyt na chirurgii, vedeme různé zájmové kroužky, opravujeme sešity a také píšeme vysvědčení.

Michal Spirit si uvědomuje zvláštnosti práce učitele a bere na ně při komentování jednotlivých paragrafů zákoníku práce ohled. Upozorňuje na některé nešvary, s nimiž se na školách můžeme setkat (např. učitelé nemají možnost uložit si oděv a obuv na bezpečné místo, zaměstnavatel se zbavuje odpovědnosti za odložené věci běžné potřeby, na některých školách nemají učitelé možnost přestávky v práci). Autor řeší problém přímé a nepřímé činnosti a doporučuje vedení školy, aby akceptovalo tzv. domáckou práci učitelů, kdy si učitel po splnění přímé vyučovací činnosti vypracuje přípravu na další den doma. Stále totiž nejsou výjimkou zařízení, v nichž učitel musí trávit nepřetržitých osm hodin, i když by přípravu na vyučování efektivněji provedl doma.

Možná se v úvodu recenze zdálo, že považuji Zákoník práce s komentářem za zbraň učitele proti zlému řediteli. Tak to ovšem rozhodně nebylo míněno. Komentovaný Zákoník práce mi pomáhá zorientovat se v požadavcích vedení školy i ve formulování některých připomínek. Zákoník bohužel není všemohoucí, a tak neřeší věčnou bolest učitelů považovaných některými řediteli za sezónní zaměstnance (někde je bohužel stále zvykem „najímat“ učitele na školní rok a na prázdniny jej nasměrovat mezi nezaměstnané). Komentovaný Zákoník práce by neměl chybět v knihovnách vedení škol i samotných učitelů. Znalost pracovního práva pomůže předcházet mnohým nedorozuměním a přispěje k lepší práci nás, učitelů.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0