Portál.cz > Portál v médiích > Jak poznat manipulátora (recenze M. Haisové)

Jak poznat manipulátora (recenze M. Haisové)

Autor: Marie Haisová | Datum: 17.3.2003

Informace o tom, jak poznat manipulátora se k nám dostává v „předvečer“ hrozící válečné katastrofy. V dobách, kdy homo-sapiens, dnes jediný predátor, poté, co poničil přírodu a postupně likviduje rostlinné a živočišné druhy, hazarduje se svou vlastní existencí.

Francouzská poradenská psycholožka Isabelle Nazare–Aga ve své knize „Láska a manipulace“ , využívá příkladů ze své klinické praxe k tomu, aby veřejnosti přiblížila osobnost manipulátora. Jak se projevuje v partnerském vztahu? Je možná analogie z partnerského vztahu na situaci celospolečenskou?

Isabelle Nazare-Aga se věnuje tématu mezilidské manipulace profesionálně. Již dříve vydala knihu „Nenechte sebou manipulovat“. Radí pacientům ve své ordinaci a jejich případy slouží jako vzory pro její knihy. Jde sice o realitu francouzskou, nicméně česká je analogická. Je na čtenáři, aby si udělal závěr, zda horší či lepší. Na začátku všeho je láska, slepá, bezvýhradná, milující, dávající. Zlom zpravidla nastává okamžikem sňatku, definitivně však početím dítěte. Zde dochází k jasnému vyhranění rolí, kdo bude otrok a kdo pán? Situaci řeší partnerské páry po svém, neboť společnost nemá mechanismy k rozlišení zla tohoto formátu. Manipulátor velmi úspěšně manipuluje úzké a široké okolí. Kdo nezná případ milého přátelského člověka, „na veřejnosti samé úsměvy, doma jen urážky a nadávky“? Pro spravedlnost se sluší dodat, že příkladů žen manipulátorek je v knize dobrá polovina. Zatímco muži manipulují, aby si udrželi osobní nezávislost, ženy hledají, na kom by se mohly učinit závislými. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol, na konci každé je v rámečku napsáno „co dělat?“.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají
Je obtížné definovat lásku, o které se říká že je citem. Autorka říká, že „láska je vůle překonat sebe s cílem podněcovat vlastní duchovní rozvoj nebo rozvoj někoho jiného.“ Jde tedy o cit, ale také o sílu. Snáze se však pozná, co láska ani její vnější projev není. Co dělat, pakliže vás partnerský vztah ničí, pustoší vaši osobnost, samotnou identitu a neposkytuje vám spokojenost, pohodu a štěstí? Co když se ukáže, že ten, kterého jste nechali vejít do svého srdce, je manipulátor? Manipulace je hlavním nástrojem některých lidí kolem nás. Tito lidé se navenek tváří a chovají příjemně, ale jen proto, aby své oběti dostali do psychického područí. Jejich projevy se zpočátku podobají běžným projevům lásky. Jakmile však maska padá, dochází k manipulátorově destruktivní akci. Oběť ztrácí sebevědomí a sebedůvěru, roste v ní pocit viny, strach, nejistota ve společnosti, stává se osamělou. Říká se, že láska je slepá a tak se stává, že k prokouknutí dojde někdy po deseti, dvaceti, třiceti letech. Procitnutí pak bývá tak kruté, že někdy raději znovu upadne zpět do stavu, v němž byla tak dlouho ponořena. Autorka přiznává, že muži i ženy nevnímají situaci stejně, když jsou vystaveni manipulátorovým svodům. Možná si řeknete, že vás se to netýká, kde však se berou celospolečenské tlaky, kterými se vypírají mozky jedincům, nepocházejí-li od jedinců?

Čím se manipulátor vyznačuje?
Manipulátoři jsou mezi námi, a dokonce zaujímají prestižní místa na sociálním žebříčku. Jsou lékaři, novináři, učiteli a většinou vykonávají povolání spojené s nějakým druhem moci. Ale nemusí tomu tak být vždy. Samotná činnost, které se věnují, z nich manipulátory nedělá. Autorka uvádí třicet znaků, přičemž, chcete-li vědět, zda máte co činit s manipulátorem, musíte zjistit, jestli odpovídá nejméně deseti charakteristickým znakům. Pro ilustraci, manipulátor dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti i otázky. Manipulátor využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti, štědrosti, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka). Manipulátor zpochybňuje dobré vlastnosti, schopnosti a osobnost druhých, kritizuje a soudí je a hovoří o nich s despektem. Psychický život manipulátora je zřejmě úzce spojen se snižováním hodnoty druhých, jako by si tak budoval vlastní zdraví. Lze ho přirovnat k člověku, který se topí a tlačí pod vodu hlavu svého zachránce, aby sám přežil. Jakoby život a vztah k druhým byl jen věčný boj. Je egocentrický. Své žádosti zakrývá logickými důvody. Sází na nedostatečné znalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“. Určit manipulátora není snadné. Autorka radí si pečlivě přečíst všech třicet charakteristik a porovnávat. Je důležité vědět, že z mnoha pozorovaných příkladů vyplývá, že většina manipulátorů si je vědoma své moci a vlivu, který na druhé mají. Ale ne všichni si uvědomují, jak ničivé účinky má jejich chování a jednání na psychiku nejbližšího okolí.

Obyčejná lenost je neláska, zlo je antiláska
Psychologie jako věda se chovala, jako by zlo prostě neexistovalo. Skutečně existují lidé (a instituce složené z lidí), kteří na přítomnost dobra reagují nenávistně a nejraději by je úplně zničili, kdyby to ovšem bylo v jejich silách. Platí o nich totéž, co se v náboženské literatuře traduje o ďáblovi: nenávidí světlo a instinktivně se mu snaží za každou cenu vyhnout, i kdyby kvůli tomu měli jeho zdroj zničit. Ničí světlo i ve vlastních dětech a ve všech ostatních bytostech, které mají ve své moci. Než by druhému pomohli, raději jej ve svém zájmu zničí. Pokoušejí se všemi prostředky zlomit a rozdrtit duševní zdraví lidí ze svého okolí, protože i to ohrožuje integritu jejich nemocného „já“. F.S.Peck definuje zlo jako používání politické moci – tj. vnucování vlastní vůle ostatním pomocí otevřeného nebo skrytého nátlaku – s cílem vyhnout se vstřícnému kroku, vyhnout se podpoře duchovního růstu. Obyčejná lenost je neláska, zlo je antiláska. Autorka nabízí lék proti působení manipulátora, kterým je sebeláska a schopnost nedopustit manipulaci na své vlastní osobě. Jednoduché, že?

Marie Haisová
Autorka je ředitelkou Agentury GAIA


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0