Portál.cz > Portál v médiích > Jak rozvíjet myšlení a řeč (recenze M. Těthalové)

Jak rozvíjet myšlení a řeč (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 16.7.2002

Myšlení předškolního dítěte je vázáno na názor. Lapidárně řečeno, dítě myslí tak, jak vidí. Spolu s rozvojem myšlení jde ruku v ruce řeč. Dítě komentuje, hodnotí, ptá se….Aby mělo co pozorovat, na co se ptát, připravily autorky Blanka Borová a Jana Svobodová soubor pracovních listů Rozvoj myšlení a řeči (Šimonovy pracovní listy 4).

Autorky zpracovaly několik témat, která by děti před nástupem do školy měly znát. Témata čerpají z běžných činností a situací, do nichž se děti dostávají. Každodenní situace mohou učitelům a rodičům připadat samozřejmá, mohou mít dojem, že je děti přece dobře znají. Právě každodennost a stálé opakování vede k pocitu, že na tak všedních aktivitách nezáleží. Pracovní listy k rozvoji myšlení a řeči pomohou učitelům a rodičům obohatit slovní zásobu a přiblížit různé situace a prostředí.
Každé téma je přiblíženo obrázkem s mnoha detaily. Děti mohou popisovat obrázek, vyprávět příběh, který je na něm ztvárněn. Měly by mluvit i o své vlastní zkušenosti s činností, kterou téma rozvíjí. Každý list obsahuje různé úkoly (děti hledají určité detaily, třídí věci na obrázku do různých kategorií). Na závěr si mohou obrázek vymalovat.
Soubor pracovních listů Rozvoj myšlení a řeči je určen zejména pro mateřské školy, kde obohatí rozumovou a jazykovou výchovu. Úspěšně jej mohou využít i logopedi, protože bohaté obrázky s mnoha detaily vybízejí ke komentování a tvoření vět. Soubor je vhodný i jako doplněk výuky prvouky v první až třetí třídě ZŠ. Doporučila bych jej i k použití v tzv. dyslektických třídách. Děti s dyslexií mívají značné obtíže s tvořením a poznáváním druhů vět. Poznat, která věta je tázací nebo rozkazovací, bývá nad jejich síly. Úkoly typu : „Oznam nám, co se děje na obrázku“ jim pomohou pochopit záludnosti české mluvnice.
Pracovní listy Rozvoj myšlení a řeči jsou výborným materiálem pro rozumovou a jazykovou výchovu malých dětí. Práce s pracovním listem vyžaduje vždy pozornost a spolupráci někoho dospělého. Pracovní listy tak přispívají i k obohacení komunikace v rodině a ve škole.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0