Portál.cz > Portál v médiích > Jak se žije Romům v Česku? - Mgr. M. Těthalová

Jak se žije Romům v Česku? - Mgr. M. Těthalová

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 14.10.2003

Odpověď na otázku není jednoznačná. Slýcháme, že Romům u nás nic nechybí, mají přece sociální dávky a „umí v tom chodit“. Také občas zaslechneme, že jsou špinaví a nedbají o sebe. Jen někdy zazní, že Romové v naší společnosti nemají na růžích ustláno. Jaká je skutečně situace českých Romů? Odpověď najdeme v knize Pavla Navrátila (vedoucího autorského kolektivu) Romové v české společnosti. Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen právě na život Romů naší zemi.

Romové jsou menšinou v naší společnosti. Jako každá minorita jsou i Romové ohroženi a postihuje je segregace. Romové zažívají diskriminaci v každé etapě svého života, i malí školáčci někdy uslyší: „Vedle toho Cikána si nesedej, ještě od něj něco chytíš!“. Romové se odlišují od většinové společnosti svým fyzickým vzhledem a svým způsobem života. Snahou většiny bývá „napasovat“ menšinu do jednoho „kadlubu“. Měli by se přizpůsobit, aby s nimi nebyly potíže! Autoři v úvodu knihy vymezují základní termíny, jichž se týkal výzkum. Velký prostor je věnován sociálnímu vyloučení. To má několik projevů-chudobu a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, nižší úroveň bydlení nebo vyloučení ze služeb. Naši Romové by o těchto projevech segregace mohli vyprávět!

Východiskem ze situace bývá pro řadu menšin uzavření se do komunity. To ještě podpoří postoj většinové společnosti: „Jen se na ně podívejte! Vždyť o nás ani nestojí!“. V naší zemi existuje několik romských komunit s různou pověstí. Autoři vybrali komunity, které se „proslavily“ konflikty s majoritní společností, a komunity, které nemají takovéto potíže. Autoři se snažili zjistit, zda jsou mezi Romy a gádži opravdu takové konflikty a co vede k případným sporům. Výzkum zjišťoval i sociodemografickou strukturu romské menšiny. Zajímalo je, jaké je průměrný věk Romů, jaké je jejich průměrné vzdělání, kolik mívají dětí a podobně. Nemá význam zde reprodukovat řady čísel, o ně v podstatě ani nejde. Nejdůležitější jsou totiž závěry, které z nich výzkumný tým vyvodil.

Ke zlepšení situace našich Romů nedojde ze dne na den a je k tomu potřeba naše pomoc a podpora. Romové by měli získat společenskou podporu a stát by měl jasně garantovat práva menšin. S eliminací závislosti Romů na sociálních dávkách souvisí požadavek na zvýšení jejich zaměstnanosti. Té ovšem dosáhneme pouze tehdy, pokud se nám podaří vytvořit takový vzdělávací model, který bude zohledňovat specifika romské menšiny. V závěru knihy najdeme cenné rady pro ty, kdo pracují s Romy (např. učitelé, sociální pracovnice, lékaři, úředníci). Nejedná se o nějaká obecná doporučení-rady jsou konkrétní, šité na míru různým situacím, do nichž se můžeme dostat. Doufejme, že publikace přispěje ke zlepšení situace našich romských spoluobčanů.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0