Portál.cz > Portál v médiích > Jak zlepšit výslovnost našich dětí (recenze M. Těthalové)

Jak zlepšit výslovnost našich dětí (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 2.9.2002

Šimonovy pracovní listy jsou již tradičním a velmi vydařeným pomocníkem všem, kdo mají na starost podporu vývoje malých dětí. Některé soubory se věnují rozvoji myšlení a grafomotoriky, jiné slouží k rozvoji řečových schopností. Soubor Šimonovy pracovní listy 7 je určen k nácviku správné výslovnosti. Správná výslovnost nesouvisí jenom s mluvidly, ale s celým človíčkem, jemuž věnujeme svou péči. Autorka Věra Charvátová-Kopicová vytvořila soubor určený k úpravě výslovnosti J, H, CH, K, Ď, Ť, Ň, D, T, N, L, R a Ř.

Šimonovy pracovní listy 7 navazují na soubor s pořadovým číslem 6, proto i cvičení uváděná v tomto souboru navazují na předchozí. Autorka doporučuje, abychom se před samotným nácvikem hlásek věnovali smyslovým cvičením a rozvoji rozumových schopností dítěte. Rodiče nebo logoped s dítětem pojmenovává věci nebo děje na obrázku. Dětem, které ještě nemluví, dáváme pokyny typu : „Ukaž mi kluka, který jede na kole“. Obrázky nám poslouží i při rozvoji sluchového vnímání. Položíme před dítě obrázek a jmenujeme řadu pojmů, mezi nimiž uvedeme i to, co vidí na obrázku. Pokud dítě uslyší ono „kouzelné“ slovíčko, tleskne. Kimova hra poslouží k rozvoji zrakové paměti. Před dítě položíme řadu obrázků, necháme je, aby si obrázky prohlédlo, a pak je uklidíme. Dítě je pak má vyjmenovat. Pokud dítě ještě nemluví, předložíme mu další řadu, v níž budou i jiné obrázky. Dítě by mělo ukázat na ty, které byly v původní řadě. Podobných úkolů najdeme v souboru mnohem více.

Soubor Šimonovy pracovní listy 7 využijí ve své práci logopedi i učitelé mateřských a speciálních škol. Dějové obrázky i obrázky lidí a věcí mohou pomoci i při reedukaci řeči dospělých lidí, kteří jsou postiženi afázií. Tato porucha bývá následkem cévní mozkové příhody nebo úrazu a znemožňuje nemocnému začlenění do společnosti.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0