Portál.cz > Portál v médiích > Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová: Angličtina plná her (K. Matušková)

Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová: Angličtina plná her (K. Matušková)

Autor: Dis. Klaudia Matušková | Datum: 1.3.2005

   Se vstupem do Evropské unie se zvyšuje potřeba znalosti alespoň jednoho cizího jazyka. A právě zde vystává mnohým rodičům a pedagogům problém, kdy je vhodné započít u dětí s výukou cizího jazyka.

Názory na nejvhodnější začátek se různí. Co se týká předškolního věku je zdůrazňována větší plasticita mozku. U dětí v předškolním a mladším školním věku je třeba především vytvořit pozitivní vztah k cizímu jazyku. Pokud je dítě hned na začátku výuky zavaleno slovíčky a pro něj těžko srozumitelnou gramatikou, stává se cizí jazyk nutným zlem a tento odpor k učení se ve vyšším školním věku těžko překonává. A proto je důležité, jakým způsobem se dítě s jazykem seznamuje a zda je v počátcích úspěšné.
Nejfrekventovanějším jazykem se stává angličtina, která je vyučována na všech základních i středních školách. Jedním z titulů, který lze doporučit pedagogům, ale i rodičům a to nejen při seznamování s angličtinou, je kniha Jany Hanšpachové a Zuzany Řandové „Angličtina plná her“. Obě autorky působí jako pedagožky na základních školách a své poznatky čerpají přímo z praxe. Jejich kniha je soubor her, které přispějí k aktivní výuce dětí. Jedná se o multisenzoriální učení, kdy se zapojují zrak, sluch, hmat a kinestetické vnímání. Hry aktivizují žáka, který má více příležitostí mluvit, opakovat slova či slovní spojení v souvislosti s reálnou situací. Tím roste šance na zapamatování nového poznatku. Publikace obsahuje pohybové hry, dramatické hry, stolní hry, křížovky, kvízy, hlavolamy, rytmické a hudební hry, výtvarné hrátky se slovíčky, jazykové hry a spoustu dalších her a námětů. U každé hry jsou přehledně vyznačeny základní informace: cílová skupina, vhodný věk dětí, náročnost přípravy, potřebný materiál a témata procvičovaná v angličtině. Všechny hry jsou variabilní a mohou být přizpůsobeny dle prostorových a časových možností. Pohybové hry jsou pro děti vítanou zábavou a tak jejich zařazení výuku oživí.
Zvláště jsou vhodné pro předškolní věk, kde umožní zábavnou formou opakovat či rozšiřovat již nabytou slovní zásobu. Také lze prostřednictvím pohybových her procvičovat ustálená slovní spojení např. „there is“, „there are“. K procvičení přídavných jmen, příslovcí, ale i popisu věcí výborně poslouží další soubor her nazvaný „oživlá slovíčka – pantomima a dramatizace“. Soubor „stolní hry a karty dle vlastní výroby“ umožňuje dětem aktivně se podílet na výrobě pomůcek, přičemž mohou využít vlastní fantazii a představy. Stejně tak „výtvarné hrátky se slovíčky“, čehož mohou učitelé využít i k procvičení pravopisu. Na závěr jsou zařazeny různé jazykové hry, při nichž děti procvičují své konverzační schopnosti.
Tuto knihu lze jednoznačně doporučit všem učitelům anglického jazyka, kteří mají zájem učit netradičně a intenzivně zapojovat své žáky. Je pro pedagogy, jenž dávají příležitost dětem vrůst do nového jazyka před učením se izolovaným slovíčkům, gramatice a úmorným překladům, které nevedou k osvojení jazyka, ale je to pouhé učení o jazyce. A ačkoliv je „Angličtina plná her“ určena především pro děti předškolního a mladšího školního domnívám se, že i děti staršího školního věku přijmou zařazení některých z her jako příjemné zpestření výuky. Hry umožňují procvičit všechny složky potřebné k výuce angličtiny, pomohou odstranit konverzační bariéry a především děti baví. A jak víme z vlastní zkušenosti: to, co nás baví, děláme rádi a s plným nasazením.

Dis. Klaudia Matušková 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0