Portál.cz > Portál v médiích > Kdo si hraje, nezlobí!

Kdo si hraje, nezlobí!

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.6.2003

Asi všichni, kdo mají malé děti, vědí, že dítě zaujaté nějakou zajímavou hrou zapomene na okolní svět. Hraje si a hraje, zlobení a neplechy jdou stranou. Může se ale dítě hrou něco naučit? Není hra jen vypouštěním přebytečné energie? Podle Louise Doyon můžeme děti pomocí hry naučit mnohým důležitým věcem. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, logického myšlení nebo komunikačních dovedností, to vše (a mnohem více) můžeme podpořit, pokud se necháme inspirovat knihou Hry pro všestranný rozvoj dítěte.

Tato kniha je věnována především rozvoji dovedností, které shrnujeme do termínu školní zralost. Dítě, které půjde do školy, by mělo ovládat některé dovednosti. Mělo by ovládat svoje tělo, rodiče by (někdy s pomocí psychologa) měli znát lateralitu dítěte, dítě by mělo být schopno orientace v prostoru (vždyť je čeká často velká a nepřehledná školní budova, v níž by nemělo bloudit). Mnohé děti mívají obtíže s ovládnutím tužky a posléze pera. Proto je v předškolním věku na místě rozvoj grafomotoriky.

Autorka zvolila velmi vhodnou formu předškolní „výuky“-hru.kniha je plná zajímavých a veselých her. Děti možná ani nepoznají, že se při nich něčemu učí. Matematické dovednosti rozvíjí hra s kuchyňskými potřebami, orientaci v čase zase tvorba vlastního kalendáře. Grafomotorické dovednosti dítě trénuje doplňováním chybějících detailů nebo třeba blouděním v labyrintech.

Kniha Louise Doyon zahrnuje všechny oblasti předškolní přípravy dětí. Mnohé hry jsou určeny pro mnohem mladší děti (knihu využijí již vychovatelé a rodiče dvouletých dětí). Autorka tak upozorňuje, že příprava na školu není záležitostí několika měsíců, ale spíše let. Zodpovědnost za to, aby dítě prožilo dobrý start školní docházky tak klade zejména na rodiče. Knihu tedy využijí rodiče malých dětí, ale pochopitelně také učitelky mateřských škol. Kniha je také velmi vhodná pro všechny rodiče a vychovatele, kteří mají v péči děti s nerovnoměrným vývojem. Autorka totiž vždy specifikuje oblast dovedností, které jsou určitou hrou rozvíjeny. Kniha tak umožňuje vytvořit si stimulační program „na míru“.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0