Portál.cz > Portál v médiích > Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (recenze M. Krse)

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (recenze M. Krse)

Autor: Michael Krs | Datum: 1.4.2003

Východiska, metody, cvičení a hry

Úvodem několik slov k oběma autorům:
Doc. Horst Belz se zabývá problematikou sociální práce, zejménanezaměstnaností a její prevencí. Žije a pracuje v Unterkirnachu.
Marco Siegrist je ředitelem nadace zaměřené na odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých a poradenství při rekvalifikaci nezaměstnaných v Usteru (Švýcarsko).

Toto dílo vychází z poznatku, že odborná kvalifikace je dnes nemyslitelná bez celoživotního učení. Rychlé tempo života v naší době klade na jednotlivce stále vyšší nároky. Základní vědomosti, kterým jsme se už jednou naučili mohou být v důsledku stále kratších inovačních cyklů, vývoje nových technologií a rostoucí složitosti technických systémů velmi rychle překonány.
Pomocí v této situaci má být integrované zprostředkování a rozvíjení klíčových kompetencí. Zatímco na mnoha místech už si našly cestu do podnikového vzdělávání a doškolování odborníků, jsou bohužel dosud téměř zcela opomíjeny v počáteční přípravě mladých lidí pro praktický život i v procesu rekvalifikace nezaměstnaných. V důsledku těchto faktů je mnoho lidí připraveno o šanci na zvýšení osobní a odborné kompetence.

Kniha je rozdělena do 4 částí:

I.ČÁST: ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Vzdělávání (zahrnuje školní vzdělávání, podnikové vzdělávání, další vzdělávání)

2.  Nezaměstnanost (zahrnuje formy nezaměstnanosti a její účinky na každého jednotlivce)

3. Klíčové kompetence (zahrnuje identifikaci klíčových kompetencí, možnosti a šance k získání vyšší kvalifikace a k rozvoji vlastní osobnosti)

II.ČÁST: HLEDISKA SKUPINOVÉHO UČENÍ

1. Skupinové učení (zahrnuje definici pojmu skupina, přibližuje výhody skupinového učení, hranice mezi skupinou a jednotlivcem)

2. Skupina jako sociální systém (popis pravidel hry v sociální skupině, možnosti diagnozy problémů ve skupině)

3. Vývojové fáze skupiny (zahrnuje charakteristické znaky dynamiky, možnosti podpory skupiny vedoucím kurzu)

4. Úkoly vedoucího kurzu (např.administrativa, organizace, přístup k jednotlivci, interakce se skupinou)

III.ČÁST: METODICKO-DIDAKTICKÉ PODNĚTY

1. Učení přizpůsobené činnosti mozku (popisuje učení jako celoživotní proces)

2. Cíle učení (zahrnuje orientaci na cílové skupiny, vysvětlení pojmu „operacionalizace“)

3. Didaktický model ( zahrnuje teoretické základy a použití v praxi)

4. Metodiky a metody (zahrnuje metodiku informativní, narativní, operativní, integrativní a intuitivní)

5. Moderační metoda (zahrnuje charakteristiku a použití moderační metody)

6. Evulační metody (zahrnuje neverbální techniky, písemné a verbálnítechniky, individuální metody učení a hodnocení, formulář pro hodnocení)

IV.ČÁST: PODKLADY PRO KURZ

1. Tvorba podkladů (teoretické základy a praktické používání)

2. Klíčové kompetence (vysvětlení struktury klíčových kompetencí, učební „kolečko“ ke klíčovým kompetencím)

3. Schopnost komunikovat a kooperovat (zahrnuje zásady komunikace, prostředky lidské komunikace, cvičení schopnosti komunikovat, zásady a formy kooperace, cvičení kooperativity)

4. Řešení problémů a kreativita (zahrnuje faktory řešení problémů, kreativní myšlení, kreativní metody řešení problémů- např. brainstorming, brainpool)

5. Samostatnost a výkonnost (zásady samostatnosti a výkonnosti, řešení konfliktů, cvičení samostatnosti a výkonnosti)

6. Schopnost přijmout zodpovědnost („10 zlatých pravidel vlastní odpovědnosti“, cvičení k odpovědnosti)

7. Schopnost přemýšlet a učit se (struktura lidského mozku, zdravá výživa, optimální učení, cvičení schopnosti přemýšlet a učit se)

8. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit (zahrnuje zásady schopnosti zdůvodňovat a hodnotit , charakteristické znaky výkonu, hodnoty)


Při čtení této knihy je jistě dobré vzpomenout si na slova C.G.Junga:
„Nauč se z teorie všechno, co můžeš, ale tváří v tvář druhému člověku na učebnici zapomeň.“

 

Michael Krs
Autor pracuje na psychosomatické klinice
v Německu jako lékař a psychoterapeut


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0