Portál.cz > Portál v médiích > Klinická psychologie v praxi - Prof. PhDr RNDr H. Haškovcová CSc.

Klinická psychologie v praxi - Prof. PhDr RNDr H. Haškovcová CSc.

Autor: Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc. | Datum: 8.12.2003

V posledních dnech se na pultech našich knihkupectví objevila potřebná a pěkná kniha s výstižným názvem Klinická psychologie v praxi. Napsala ji zkušená psycholožka i úspěšná autorka Bohumila Baštecká /vzpomeňme na její a Goldmanovu knihu Základy klinické psychologie/, která přizvala ke spolupráci Oldřicha Vinaře, Marka Preisse a Jaroslava Matlafouska.

Čtenářské určení je široké a proto i kniha je objemná /42O stran/. Klasická recenze by zabrala hodně místa a tak jen stručně upozorňuji na skutečnost, že každý zájemce o problematiku klinické psychologie tam najde to, co potřebuje. Vysoce lze ocenit poměrně rozsáhlé kapitoly o základních postupech primární, sekundární i terciální prevence a o psychologii zdraví. Další výběr témat je reprezentativní a prakticky na nic není zapomenuto /snad jen na existenciální bolest/. Neobvykle a příjemně působí zařazení několika rozhovorů s významnými reprezentanty oboru /snad jen v případě D.Krejčířové měla mít její slova knižní tvar/. Diskutabilní je však zařazení rozsáhlého i když výborného přehledu psychofarmak z pera Oldřicha Vinaře. To proto, že naši psychologové nejsou oprávněni k preskripci uváděných léků.

Kniha má převážně slovníkový charakter, kde je skoro za každým probíraným celkem uvedena použitá literatura, dále klíčová slova a kontrolní otázky . Na závěr publikace je pak uveden seznam kompletní literatury. Škoda, že ne vždy je uvedený autor vždy citován a že v některých jednotlivých případech není odkazováno na poslední vydání titulu uváděného autora. To se ovšem při takovém rozsahu díla může lehce stát. Vážnější námitku lze uplatnit pouze k interpretaci Konvence o biomedicíně. Autorka na její existenci několikrát upozorňuje, ovšem způsobem doporučujícím. Např. „Hlásíme se k Biokonvenci Rady Evropy, která zdůrazňuje autonomii pacienta .. /str.253, ale i jinde/. Zdůrazňuji, že Konvenci o biomedicíně /plný název: Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny/ ratifikoval Parlament České republiky v roce 2001. Od té chvíle je uvedený dokument nejvyšším zdravotnickým zákonem země /jedná se o mezinárodní úmluvu/. Pokud je s ní některý dosavadní zákon v rozporu, platí konvence. To je mimořádně důležitá okolnost, která se prakticky dotkne každého českého pacienta i každého českého lékaře /doprovodně pak i klinického psychologa/.

Přes uvedené výtky pokládám publikaci B.Baštecké a jejího kolektivu za přínosnou a nepochybuji o tom, že se stane vítaným zdrojem informaci pro všechny, kteří pracují v oboru psychologie, anebo se na takovou činnost profesně připravují.

Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0