Portál.cz > Portál v médiích > Kniha rabínské moudrosti (recenze O. Wildové)

Kniha rabínské moudrosti (recenze O. Wildové)

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 24.2.2003

Autor byl dlouhá léta profesorem na prestižní Hebrew Union College v Cincinnati. Předkládanou publikaci uspořádala a vydala po jeho smrti manželka Elisabeth Petuchowski.

Kniha předkládá čtenáři výběr příběhů a naučení z talmudu, vrcholného díla vybrané moudrosti a výkladů, díla zaznamenávajícího rozpravy rabínů v průběhu mnoha staletí. Autorem jsou nově přeložena z hebrejštiny a aramejštiny.
Publikace se pokouší seznámit čtenáře s nejzajímavějšími příklady rabínského pojetí Boha a dalších otázek. Ukázky si však nečiní nárok být uznány „za typické“ nebo „normativní“ pro náboženské myšlení rabínů – ačkoliv by mohly, jak upozorňuje sám autor.

Rabínská moudrost vychází z podobenství, která jsou ve své podstatě ekumenická a mezikulturní. Příběhy nevznikaly samy kvůli sobě, ale ilustrují něco, k čemu by člověk stěží „bez vyprávění“ dospěl. Dotýkají se otázek všedního života i velkých filozofických úvah o smyslu života a náboženství.
Jednotlivá vyprávění jsou předkládaná v šestnácti oddílech.

Stupnice hodnot hovoří o tom, co je důležité a jak se správně chovat.
V oddíle Bůh nalezne čtenář mnoho filozofických úvah o výkladu existence Boha a jeho přikázáních (zákonech). V oddíle nazvaném Existenciální je ve vyprávění vysvětlen např. pojem svobody vůle, význam života a smrti a další.
(„Umíráme, abychom žili“…Jednou Bůh , on – tvůrce a tvořitel, soudce, svědek i žalobce…vysloví svůj soud… U něho není nespravedlnost, zapomenutí, podujatost ani uplácení, neboť mu všechno patří. Proto měj na paměti, že ze všech činů budeš skládat účty…)

Zajímavé jsou i další oddíly, jako: Soužití s jinými národy, Život ve světě, Provinění, Dobrota a milost, Proč? (Odpovědi rabínů na neobvyklé otázky), Rodina a další.
Ačkoliv texty jsou zdánlivě jednoduché, jejich smysl je nadčasový. Nelze proto v krátkém úseku vniknout do celého rozpětí otázek a pochopit ihned jejich řešení.

Ale každý, kdo se rád zamyslí nad smyslem bytí, bude určitě tyto staré příběhy a podobenství číst s porozuměním. Bude v nich nalézat velkou lidskost a pomoc i v hledání životních cest.
Najde v nich i rozměry celospolečenského významu i v současné době (nebo právě pro ni), v době hledání porozumění v mezikulturních i v mezinárodních otázkách.

MUDr. Olga Wildová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0