Portál.cz > Portál v médiích > L. Dvořák: Obejměte své vnitřní dítě (M. Renotiérová)

L. Dvořák: Obejměte své vnitřní dítě (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 23.9.2004

Každý z nás si nese v sobě hluboce vkořeněné, intenzivní citové zážitky z období dětství. Na ty krásné rádi vzpomínáme, ty nepříjemné a traumatizující, jsme zasunuli někam hluboko do podvědomí a domníváme se, že jsme na ně zapomněli. Často si neuvědomuje, že toto vyděšené dítě v nás zůstává po celý život. Marně pak hledáme, proč jsme schopni jen s velikými obtížemi navázat jakýkoli plnohodnotný a láskyplný vztah.

Mnohé z těchto událostí jsme si v dětství vyložili jako neodpustitelné. Některé zážitky jsme vnímali jako opravdu děsivé: opuštěnost, odmítání, citové zneužívání.
Většinou si neuvědomujeme, jak intenzivně na nás tyto prožitky z období dětství působí. Těch špatných se nemůžeme zbavit jen jejich uzamčením do nejhlubších struktur naší mysli, nebo tak, že to negativní z dětství v nás, bolest či vztek, si "odreagováváme" na někom jiném.

V běžném životě je obtížné se těchto zážitků jednoduše zbavit. Naše ego má doslova životní zájem na tom, abychom se domnívali - a tak to většinou činíme, že vše, co je pro nás zraňující, přichází odněkud mimo nás. Naše vnímání vnějšího světa souvisí s tím, jak regujeme na externí podněty a jaký k nim máme emotivní či názorový vztah. Většinou jsme pevně ukotveni v minulosti a žijeme v obavách o budoucnost. Tak dochází k projekci našich minulých zážitků na současnost. Tu potom vpodstatě neprožíváme a naše reakce jsou pocity z minulosti silně ovlivněny. Reagujeme proto často neadekvátně, a tedy nesprávně na dění v současnosti.

Vzpomeňme si na nekonečné pocity viny, neuspokojení, ublíženosti, které přičítáme často lidem, kteří již dávno nežijí. Domníváme se, že "neodpustitelné" opravdu nelze odpustit. Zejména si těžce uvědomujeme i realizujeme to nejdůležitější, odpustit si sami sobě.
Naše "vnitřní dítě" pláče. Strachem, smutkem, neláskou, hněvem, studem, utrpením, touhou po troše pohlazení, obejmutí. I když si je neuvědomujeme, je pořád v nás a trpí.

O vnitřním dítěti a práci s ním píše autor uvedené ojedinělé publikace, Ladislav Dvořák. Nejde o teoretické dílo, právě naopak. Celá kniha vychází z jeho osobních zkušeností a praktických poznatků psychoterapeutické praxe a kurzů, pořádaných na toto téma.
Autor sám nejprve prošel odpovídajícím proškolením, i on se vyrovnával s pláčem svého vnitřního dítěte. Teprve tak získal možnost vše předat a podělit se s druhými.
Kniha je rozdělena na dvě na sebe navazující části. Nejprve poznáváme své vnitřní dítě, jeho svět, bolesti i touhy. Ve druhé části se postupně dozvídáme, jak toto plačící dítě osvobodit a kde hledat příčiny jeho potíží.
Obě části jsou doplněny množstvím návodů, námětů, her, či jemných, avšak provokujících pobídek k práci se sebou samými, vždy podle tématu, které je právě probíráno. Dozvídáme se tak nejen o svém okolí o svých vzpomínkách. Absorbujeme i množství informací, bez nichž bychom nedovedli své vnitřní dítě osvobodit a udržovat je v dalším životě, v mnohdy tvrdé realitě, šťastné.

Kniha je doplněna obrázky, které namalovali účastníci kurzů. Tyto kresby, přes svou výtvarnou "primitivnost" vhodně doplňují text a často jej emotivně, mnohdy až synergicky podtrhují. Graficky je publikace vhodně uspořádána s ohledem na přehlednost a pedagogickou účinnost textu.
Čtenář by se měl v počátku seznámit s Úvodem a hned poté s krátkým, avšak citlivě a upřímně napsaným Závěrem. Tak nejlépe pochopí podstatu a smysl této knihy.
Seznam literatury, byť krátký, obsahuje další knihy, které mu mohou podat pomocnou ruku k další práci se sebou samým. Mnohé z těchto knih nebývají citovány často.
Poněkud chybí bližší údaje, které by autora čtenáři trochu více přiblížily. Jsou uvedeny pouze na obálce knihy, omezeny jen na dvouřádkovou informaci.
Recenzovaná publikace je napsána velmi citlivě a srozumitelně i pro ty čtenáře, kteří postrádají hlubší odborné znalosti z oboru psychologie. Lze ji doporučit nejen psychologům, ale i odborníkům jiných pomáhajících profesí. Především však všem čtenářům, kteří chtějí prohloubit kvalitu a smysluplnost svého dalšího života.

PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0