Portál.cz > Portál v médiích > Logické myšlení a matematika (recenze M. Těthalové)

Logické myšlení a matematika (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 2.9.2002

Matematiku nemám rád! Něco podobného slýcháme občas od malých školáčků, kteří nechápou, k čemu jim nějaké počítání bude dobré. Za nechutí počítat stojí někdy deficit v logickém myšlení. Tento nedostatek neznamená, že by dítě bylo hloupé, spíš si věci kolem sebe neumí utřídit, rozdělit a dát do souvislostí. Rozvíjení těchto důležitých dovedností jsou věnovány Šimonovy pracovní listy 8, které mají v podtitulu Rozvoj logického myšlení. Jejich autorka Věra Kárová se zabývá didaktikou matematiky.

Malým dětem dělá velké obtíže charakterizovat společnou vlastnost věcí. Nechápou, že hrneček, talíř i sklenička jsou dohromady nádobí. Přitom třídění a slučování prvků podle nějaké charakteristiky najdeme i v matematice. Aby dětem podobné úlohy nedělaly takové obtíže, mohou si tuto schopnost procvičit pomocí obrázků na pracovních listech. Děti mají nejprve pojmenovat jednotlivé předměty a pak pro ně najít společný název. Podobná cvičení můžeme realizovat i pomocí hry s reálnými předměty.

S logickým myšlením a matematikou souvisí i orientace v prostoru. Proto v souboru najdeme úlohy „stavěné“ na hledání polohy předmětu. Děti si prohlíží např. obrázky domečku s několika okny a hledají, kdo bydlí vlevo nahoře nebo vpravo uprostřed. Těžší variantou cvičení je „obrázkový diktát“, kdy dítě kreslí podle instrukcí dílčí prvky velkého obrázku.

Dalším nutným předpokladem zvládání matematiky je představa o číslech. Pomocí jednoduchých obrázků a symbolů jejich počtu učíme děti číselnou řadu do šesti. Děti by si měly ukazovat prstem na jednotlivé prvky, které se snaží spočítat. Když dítě umí spočítat, kolik kytiček je na obrázku, přistupuje těžší cvičení. Dítě se má naučit spojit soubor několika obrázků se symbolickým znázorněním jejich počtu, tedy spojit pět koleček se symbolem s pěti tečkami. Starším dětem můžeme postupně nahradit symboly skutečnými čísly.

Součástí matematiky je i geometrie. V přípravném období postačí, pokud budeme s dítětem procvičovat základní geometrické tvary. Děti je nemusí umět pojmenovat, ale přiřazovat a třídit. Složitější variantou úkolu je vybarvování tvarů „skrytých“ v obrázku. Dítě má nejen najít kolečko mezi ostatními tvary, ale i vybarvit je správnou barvou. Většina dětí se v průběhu nácviku spontánně naučí i pojmenovávat jednotlivé tvary.

Soubor Šimonovy pracovní listy 8 je užitečnou pomůckou pro rodiče a vychovatele předškolních dětí. Je využitelný i ve třídách pro děti s poruchami učení nebo sníženým intelektem. Úkoly jsou velmi přehledné a dítě se v nich snadno zorientuje. Atraktivitu souboru ještě zvyšují velmi pěkné ilustrace Evy Vogelové.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0