Portál.cz > Portál v médiích > M. Vágnerová:Psychopatologie pro pomáhající profese (M. Těthalová)

M. Vágnerová:Psychopatologie pro pomáhající profese (M. Těthalová)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 8.10.2004

Každý tzv. pomáhající profesionál by se měl snažit dozvědět o svých klientech co nejvíce. Měl by znát jejich rodinné zázemí, osobní anamnézu, zdravotní obtíže… Také ale musí porozumět jejich diagnóze, chápat různá omezení nebo specifika z ní vyplývající. Pohled na různá postižení se ale s časem mění, i naše úroveň poznání je jiná než dřív. Úprav se tedy dočkala i klasická Psychopatologie pro pomáhající profese autorky Marie Vágnerové. Psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci a další pomáhající profesionálové mají nyní k dispozici upravené a rozšířené vydání této knihy.

V úvodu autorka informuje o mechanismu vývoje psychických odchylek. Některé jsou způsobeny dědičností, jiné vyvolaly vnější vlivy (choroby, úrazy, psychické strádání…). Každá odchylka od tzv. normálu nějak ovlivní svého „nositele“ a jeho rodinu. Rodiče dítěte s postižením se mohou vzájemně obviňovat nebo mohou klást vinu sami sobě, mohou dítěti celý život umetat cestičku a protektivně zasahovat, kdykoliv podle nich stojí před dítětem nějaká překážka. Postižení také působí na osobnost a styl života svého „nositele“-ten se může litovat, vymáhat si nějaké výhody nebo obviňovat okolí.

Na psychický vývoj člověka působí řada faktorů. V další obsáhlé části knihy se autorka zabývá vlivem nemoci a zdravotního postižení na psychiku člověka. Jakékoli postižení nebo vážnější onemocnění je velkou životní zátěží - nese s sebou určité somatické potíže (zhoršení pohybových schopností, únava, bolesti…), ovlivňuje sociální status a vyvolává různé psychické reakce. Člověk, který trpí nějakým tělesným postižením nebo vážnější chorobou, se může poddat beznaději, snažit se ze své nepříjemné situace nějak profitovat (parazitovat na ostatních, činit je zodpovědným za své potřeby…), úplně negovat své obtíže. Různá onemocnění a postižení přitom provázejí specifické psychické projevy, autorka proto popisuje jednotlivé typy chorob a postižení a specifikuje jejich vliv na psychiku člověka.

Další skupinu onemocnění, která mají výrazný vliv na psychiku člověka, jsou pochopitelně duševní a behaviorální poruchy (tato část je oproti původní verzi podstatně rozšířena a autorka doplnila popisy dalších poruch). Mezi tyto poruchy patří např. demence, pervazivní poruchy osobnosti, schizofrenie, poruchy příjmu potravy. U této skupiny poruch je určitá psychopatologie součástí klinického obrazu, což však neznamená, že by tyto potíže byly neovlivnitelné. Autorka vždy uvádí i doporučení pro praxi, nabízí možnosti pomoci, ale také prevence (u poruch, které jsou prevencí ovlivnitelné).

Odlišný životní styl a sociální patologie také mohou vést k rozvoji psychopatologických rysů. Asi nejznámější sociálně-patologický projev je zneužívání a výroba návykových látek. Lidé závislí na drogách rychle získávají jiný styl získávání peněz, často se dopouštějí drobné kriminality, jejich život je vymezován jednotlivými dávkami. Autorka se v této části knihy zabývá také nevhodným působením rodiny, agresivitou, bezdomovectvím, imigrací, závislostí na ideologii a dalšími problémy. I tato kapitola je oproti prvnímu vydání podstatně obsáhlejší.

Rozšířené vydání Psychopatologie pro pomáhající profese můžeme (stejně jako první vydání) doporučit nejen studentům psychologie, pedagogiky a sociálních věd, ale samotným „pomáhajícím profesionálům“. Díky důkladnému a velmi podrobnému zpracování jednotlivých kapitol kniha získala nejen na objemu. Není to „jen“ základní informační materiál o patologii lidské psychiky, ale nabízí mnohem víc. Stojí za ní dlouhá zkušenost autorky s prací psychologa, důkladná znalost oboru a pochopení sociálních aspektů různých poruch, chorob a postižení.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0