Portál.cz > Portál v médiích > Manuál emoční pomoci - Mgr. D. Fousková

Manuál emoční pomoci - Mgr. D. Fousková

Autor: Dagmar Fousková | Datum: 6.10.2003

Podobenstvím o rybáři a hladové ženě se uzavírá kniha, která vás chce naučit metodám, jak zvládat stavy úzkosti, deprese, zlosti a další nepříjemné emoce, jako jsou pocity viny, studu, žárlivost a panika. Příručka kognitivní terapie pro klienty, jak Dennis Greenberger a Christine A. Padesky výstižně označili svoji knihu Na emoce s rozumem (Portál, 2003, 200 s.), je koncipována spíše jako praktický manuál.

"Cílem knihy je naučit se určitým dovednostem,, které potřebujete, abyste dokázali dlouhodobě změnit své emoce, své chování a své vztahy s druhými lidmi," čteme v úvodním doporučení, jak používat tuto knihu. Rady, které následují, jsou formulovány v podobě návodných pokynů i varování před možnými důsledky nerespektování práce s předloženým textem. Naléhavost takto skrytě sugestivně formulované pobídky k četbě zesilují autoři, zkušení američtí psychoterapeuti, odkazem na možné odborné poradenské vedení při práci s knihou. Zalistujeme-li dalšími stránkami, přesvědčíme se o tom, že autorskému apelu na klienty nelze vyčítat samoúčelnost. V každé z dvanácti následujících kapitol jsou předloženy příběhy čtyř lidí představujících prototypy pacientů a problémů, kterým často pomohou metody popsané v publikaci. Jejich prostřednictvím si snáze uvědomíme své vlastní myšlenky, emoce, chování a tělesné reakce v běžných, ale i závažných životních situacích. V tom také spočívá jádro kognitivní psychoterapie: naši reakci na určitou událost velmi silně ovlivňuje, jak tuto událost nebo prožitek vnímáme a chápeme.

Uvedené psychologické postupy nám pak pomohou zkoumat smysl a užitečnost různých vlastních úvah a naučit se způsobům, jak měnit ty myšlenky, které jsou pro naše duševní rozpoložení nežádoucí a narušují vztahy s okolím. Nejosvědčenějším způsobem, jak si účinné řešení pomoci osvojit, je vyzkoušet si je sám na sobě. Proto každá kapitola (a rovněž Příloha na konci knihy) obsahuje řadu cvičení, která přinášejí nové poznatky a učí novým dovednostem. Čtenář se tak stává více než pasivním příjemcem informací – míru své aktivní spolupráce může ihned konfrontovat při práci s textem, k němuž se lze podle potřeby vracet. – "To, co děláte, má vliv na to, jak se cítíte." – Pravdivost premisy, vyjádřené na stránkách knihy, by se v tomto případě měla potvrdit dvojnásobně.

Dagmar Fousková
http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0