Portál.cz > Portál v médiích > Marian Liebmann: Skupinová arteterapie (M. Těthalová)

Marian Liebmann: Skupinová arteterapie (M. Těthalová)

Autor: Marian Liebmann | Datum: 22.2.2005

I umění pomáhá léčit

Arteterapie už pro nás není žádným neznámým pojmem, víme, že patří k metodám, které mohou pomoci k obnovení psychické rovnováhy, k objevení podstaty problémů, s nimiž se potýkáme. Může výrazně pomoci lidem, kteří psychicky onemocněli nebo trpí nějakým somatickým onemocnění. I lidé, kteří nemají žádný psychický nebo zdravotní problém, mohou pomocí arteterapeutických setkání objevit svůj skrytý potenciál nebo „jen tak“ relaxovat. Zajímavé a užitečné náměty pro práci se skupinou najdeme třeba v knize Skupinová arteterapie autorky Mariane Liebmann.

Skupinová práce s klienty je z mnoha důvodů velmi výhodná. Klienti se setkají s tím, že i někdo jiný má podobné problémy, mohou sledovat, jak se s nimi vyrovnává, co mu pomáhá zvládat nepříjemné situace. Mimoto nejsou izolováni, mohou mezi sebou komunikovat, musí se vyrovnávat s individuálními zvláštnostmi druhých lidí. Jak to ale zařídit, aby terapeutická setkání probíhala v pohodě a bez zbytečných obtíží? Na podobné otázky najdeme odpověď v úvodních kapitolách. Autorka v nich shrnuje základní předpoklady pro úspěšné vedení skupiny, doporučuje, jak správně vést záznamy o průběhu sezení. Také nás upozorňuje na to, co se může pokazit (problémy s prostorem a materiálem, neshody mezi terapeuty, rušiví klienti), a radí, jak podobných problémům předejít.

Když se nám podaří zvládnout technické a personální obtíže, můžeme se věnovat samotné terapeutické práci. Podobně postupovala i autorka. Po podrobném „organizačním“ úvodu pokračuje specifikací skupin klientů. Jinak můžeme pracovat s dětmi, jinak s lidmi, kteří jsou ve výkonu trestu. V publikaci najdeme náměty pro práci se seniory, lidmi s psychickým onemocněním, ale také pro skupiny personálu.

V nejobsáhlejší části knihy autorka shromáždila různé výtvarné činnosti a hry, které dělí podle jejich cíle (např. cvičení koncentrace, sebepercepce, uvědomění si rodinných vztahů, zahřívací aktivity vhodné pro zahájení skupinové práce). Je důležité uvědomit si, že nám nikdo nenabízí kuchařku arteterapie. I vedoucí skupiny se při práci stává jejím členem, proto by neměl vybírat ty techniky, které mu dělají obtíže. Všechny náměty jsou jen inspirací pro práci se skupinou, která má svou individualitu.

Velkým přínosem knihy jsou popisy skupinové práce s různými typy klientů. Autorka naštěstí nezůstala jen u úspěchů, ale nabízí nám i své zkušenosti s nevydařenými akcemi. Velmi užitečné jsou i technické připomínky (nesmíme totiž zapomínat na lidské potřeby klientů a zajistit dostupnost toalet, občerstvení a nápoje). Publikace je velmi přehledná a dobře se v ní orientuje. V závěru najdeme seznam literatury doplněný i o knihy vydané v češtině.

Kniha skupinová atreterapie bude velmi přínosná pro všechny terapeuty, kteří pracují se skupinami klientů. Nemusí se přitom věnovat jen arteterapii, doporučení pro skupinovou práci jsou totiž natolik podrobná, že by byla škoda doporučit je jen arteterapeutům. Zaujme i fakt, že autorka neomezuje využití arteterapie jen na klienty, kteří mají nějaký problém, ale nabízí náměty pro práci s lidmi, které nic vážného netrápí.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0