Portál.cz > Portál v médiích > Marie-Therése Auger, Christiane Boucharlat: Učitel a problémový žák (M. Renotiérová)

Marie-Therése Auger, Christiane Boucharlat: Učitel a problémový žák (M. Renotiérová)

Autor: Marie-Therése Auger, Christiane Boucharlat | Datum: 22.2.2005

Oba autoři této publikace jsou pedagogové. Marie-Therese Auger se zabývá výchovným poradenstvím a přednáší v rámci dalšího vzdělávání učitelů, zejména v oblasti konfliktních situací. Christian Boucharlat je učitelem střední školy a zabývá se vzdělávacími kurzy pro dospělé.

Kniha je členěna do dvou částí a sedmi kapitol.

První část se zabývá interakcí mezi učitelem a "problémovým" žákem. Ve čtyřech kapitolách rozebírá otázku definice "problémového" žáka a "problémové" třídy, důvody "problémového" chování jednotlivé osoby i skupiny - třídy. V neposlední řadě se zabývá vztahy učitele k těmto žákům a otázkám jejich vzniku na vědomé i nevědomé úrovni. Nevyhýbá se ani problému neurotizace učitele v procesu výuky a při interakci se žáky.

Druhá část publikace probírá ve třech kapitolách jednotlivé strategie práce s "problémovými" žáky či třídami a řešení konfliktů. V poslední kapitole se pak zabývá možnostmi dalšího vzdělávání učitele. Zde je třeba vyzdvihnout fakt, že autoři úspěšně vedou čtenáře k metodě sebereflexe a jeho spolupráci s dalšími učiteli vytvářením týmů a využívání externích specialistů.

Členění jednotlivých kapitol je přehledné, na konci každého logického celku jsou uvedena shrnutí. Použita jsou přehledná schémata, tabulky a cvičení k danému tématu. Graficky je publikace zvládnuta neobvykle dobře. Použití různých typů písma a grafické zpracování textu tvoří z tohoto textu přehlednou a praktickou příručku, která vychází z praxe a pro je také určena.

Publikace, kterou autoři předkládají, se zabývá různými problémy, které se objevují při výuce. Navrhuje vhodné strategie při řešení vzniklých obtížných situacích.

Autoři vycházejí ze souboru zcela konkrétních, dlouhodobě sledovaných problémů při vyučování, získaných v širokém spektru škol. Výsledky šetření analyzují a pokoušejí se o vytvoření takových postupů a doporučení, které by mohly použít všichni "terénní" učitelé. Přestože je výsledný materiál evidentně konfrontován s teoretickými výzkumy a pracemi, je svým zpracováním zaměřen k tomu, aby byl co nejšířeji použitelný v praxi. Autoři se snaží zapojit čtenáře i do konfrontace předložených doporučení v publikaci s jejich vlastními zkušenostmi. Vybízí rovněž ke spolupráci čtenáře s jejich kolegy, k výměně zkušeností a týmové spolupráci v rámci pracoviště.

Autoři si uvědomují, že teoretickým studiem, ať již na vysokých školách či v postgraduálních kurzech, není možné obdržet dostatečnou průpravu k řešení všech obtížných problémů. Je nutné potřebný "fortel", zkušenost, získávat vlastní praxí. Jsou si vědomi skutečnosti, že není možné vytvořit obecný model k řešení konkrétního problému. Učitel, jako "nedobrovolný" účastník konfliktu, s ním musí pracovat tvořivě a s plným vědomím jeho zcela specifického rázu. To však vyžaduje určitý způsob autoedukace, a jistý stupeň citlivosti k řešení problémových tématů.

Předložená publikace může čtenáři toto sebevzdělávání značně usnadnit, neboť vychází z konkrétní praxe a pro ni je také určena.

Pohled autorů na problematiku je především pragmatický, plně vycházející z praxe učitelů. Uvědomují si, že konfrontace mezi učitelem a žákem je dynamický proces, vedoucí ke změnám názorů obou zainteresovaných stran. Tento proces zkušený pedagog může vést pozitivním směrem tak, aby docházelo k minimalizaci možných škod.

Domnívám se, že je možné tuto knihu, útlou svým rozsahem ale obsáhlou množstvím přinášených informací, doporučit všem pedagogům, vysokoškolským nevyjímaje.

PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0