Portál.cz > Portál v médiích > Matoušek a kol.: Metody a řízení sociální práce (H. Haškovcová)

Matoušek a kol.: Metody a řízení sociální práce (H. Haškovcová)

Autor: Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc. | Datum: 14.6.2004

Sociální práci se věnuje celá řada pracovníků, každý z nich pak v určité specializované oblasti. Z různých důvodů je však žádoucí, aby každý z nich měl reálnou představu i o dalších formách sociální práce. Z tohoto důvodu lze přivítat přehlednou monografii, na které se podílel autorský kolektiv našich předních odborníků, vedených Oldřichem Matouškem. Ten působí jako vedoucí katedry sociální práce na Filozofické fakultě UK v Praze a je naší čtenářské obci dobře znám jako autor celé řady odborných publikací. Uveďme zejména učebnicový text Základy sociální práce /Praha, Portál 2001/, který také editoval a na který recenzovaná publikace navazuje. Po nezbytném úvodu, ve kterém jsou definovány cíle a úrovně sociální práce, následuje text, který je rozdělen do základních osmi částí a celé řady kapitol.

První část se jmenuje Sociální práce jako profese a čtenář v ní najde základní informace o profesní etice, o náročnosti sociální práce a případných negativních důsledcích /syndrom vyhoření/ a o dobrovolnické práci.
Druhá část pojednávající o případové práci, poradenství, krizové intervenci a mediaci je souhrnně nazvána Případová práce.
Třetí část tematizuje práci se skupinou /skupinové aktivity, skupinová psychoterapie, hnutí svépomocných a podpůrných skupin, ale i streetwork/.
Ve čtvrté části najde čtenář všechny potřebné informace, které se týkají problémového okruhu práce s dětmi a rodinou.
Pátá část prezentuje formy komunitní práce, šestá pak makrometody /analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu a systémové projekty/.
Řízení sociální práce je předmětem sedmé části, rozdělené na problematiku managementu v sociální práci a supervizi.

Závěrečnou, tedy osmou část, tvoří přílohy, Etický kodex sociálních pracovníků ČR a rejstřík. Literatura je uváděna za každou kapitolou.
Kniha Oldřicha Matouška má učebnicový charakter a jistě ji uvítají studující všech oborů, jejichž společným jmenovatelem je sociální práce. Pěkná a přehledná publikace by však neměla chybět ani v příručních knihovnách sociálních pracovníků, pracovníků v oblasti sociální politiky, státní správy apod.

Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.
Recenze vyšla v Bulletinu odb. Svazu zdravotnictví a soc. služeb ČR 2004, 2


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0