Portál.cz > Portál v médiích > Mentální anorexie (recenze O. Wildové)

Mentální anorexie (recenze O. Wildové)

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 5.11.2002

„Je obtížné rozhodnout, kde končí dieta a kde začíná mentální anorexie, zvláště, když dietu zaměníme za zdravou výživu nebo když podobně jedí i lidé kolem nás“ , říká autor v úvodních slovech.

PhDr. Krch se zabývá již mnoho let výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy. Dlouhodobě se zabývá rovněž tématikou zdravé výživy. Veřejnosti je znám z publikací Chci ještě trochu zhubnout, Poruchy příjmu potravy, Bulimie a společně s PhDr. Ivou Málkovou SOS nadváha. V předkládané knize popisuje věcným a logickým způsobem problematiku anorexie a podvýživy - poruch, kterým předchází chorobná úzkostná sebekontrola.
Kniha je rozdělena do dvou částí.

V první obecné části jsou informace o dietách a o anorexii, o poruchách příjmu potravy vcelku. Mentální anorexie a bulimie jsou typickou poruchou v období dospívání. U časného počátku poruchy, před 14. rokem věku jsou vždy větší komplikace a situaci musí řešit odborník velice záhy. Nemocné dítě je totiž ve věku, kdy se formuje jeho osobnost a proto je vyšší riziko výrazného narušení jeho psychosociálního zrání. Mentální anorexie je především chorobný strach z tloušťky. Kořeny každého strachu jsou však vždy ve světě, který nás obklopuje. Dítě nebo dospívající přebírá modely a životní vzory současné společnosti (hrdinové jsou štíhlí, skandalizace obezity, nevhodné jídelní návyky rodičů, okolí, přílišná orientace na vlastní vzhled apod.). Důsledky a nebezpečí hladovění, jeho účinky na lidské chování, příčiny poruch příjmu potravy, nemoc z hladu jsou doprovázeny poruchami nálady a emocionálními problémy. To, co přinášelo zprvu uspokojení si nemocného postupně zotročuje. Ženy (více než muži) podléhají tlaku sdělovacích prostředků, které je stále upozorňují, že na jejich „štíhlém“ vzhledu závisí vlastní hodnota i jejich osobní štěstí. Přitom ve světě, kde hladovění je těžkou životní skutečností tyto problémy pochopitelně nejsou. Mentální anorexie je tedy důsledkem vlivu sociokulturních faktorů i nedostatečných sociálních a rozhodovacích dovedností.

Druhou, praktickou část, nazval autor Svépomocným průvodcem. Zde oslovuje ty, kteří se chtějí poruchy zbavit. Předkládá a rozebírá srozumitelné důvody, seznamuje s normální tělesnou hmotností, která bývá z velké části určena, právě tak jako tělesné proporce i místa, kde se ukládá tělesný tuk. Geny programují tělo a tato situace často způsobuje, že někteří jedinci působí statným dojmem i při normální tělesné hmotnosti. Tato kapitola je doplněna tabulkami indexu tělesné hmotnosti (BMI). K úspěchu je nutno si vést jídelní záznamy. Také zde je upozornění na nebezpečí diet. Praktické rady a ukázky racionálních jídelníčků, včetně rad pro rodiče je cennou součástí publikace. Text je doplněn četnými kazuistikami, které vhodně ilustrují řešenou problematiku.

Kniha je určena odborné veřejnosti přicházející do kontaktu s danou problematikou i rodinám, jejichž dítě trpí poruchami příjmu stravy. Přečtou si ji rádi i samotní pacienti, kteří chtějí poruchu překonat.

MUDr. Olga Wildová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0