Portál.cz > Portál v médiích > N. Hayes: Aplikovaná psychologie (M. Svoboda)

N. Hayes: Aplikovaná psychologie (M. Svoboda)

Autor: Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. | Datum: 11.3.2004

Aplikovanou psychologii, jednu ze dvou knih anglické autorky, kterou vydalo nakladatelství Portál, lze bez rozpaků označit za informativní a přehlednou. Je dobře napsaná a výborně se čte. Autorka si vytkla přitom nesnadný úkol: pokrýt pokud možná všechny oblasti aplikované psychologie.

Práci rozvrhla do 20 kapitol, z nichž první a poslední se dotýkají obecnějších témat – úvodní charakterizuje skutečnost aplikování psychologie a vymezuje ji vzhledem k teoretické psychologii. Závěrečná kapitola pak postihuje aplikovanou psychologii jako profesi, zmiňuje požadavky, které tento obor staví před psychology, kteří se jí zabývají.

Nesnaží se představit aplikaci psychologie jako něco pouze odvozeného, druhotného, méně významného, nýbrž jako logické vyústění psychologie, její využití v různých oblastech života. Poznatky, které shromažďuje teoretická psychologie nabývají svého smyslu právě při praktickém použití. Nejde o vědu pro vědu a výzkum pro výzkum, ale o aplikaci a exploataci získaných údajů.

Hayesová se věnuje osmnácti tematickým okruhům. Bohužel s ohledem na stanovený rozsah knihy věnuje každé oblasti cca 10 stran, přitom při jejím zajímavém podání by byl únosný daleko větší prostor. Autorka čtenáři naznačí, co daná oblast zkoumá a obsahuje, ale nesnaží se podávat její podrobnější popis. Pisatelčina ukázněnost je obdivuhodná.

Kromě oblastí, které jsou tradičně chápány jako aplikované – např. pedagogická psychologie, poradenská či klinická psychologie, psychologie práce nebo inženýrská psychologie, přináší i relativní novinky a speciality jako je kosmická psychologie nebo enviromentální psychologie. Pro našeho čtenáře je zajímavá i politická psychologie, která nebyla a de facto doposud není u nás pěstována.

Stručnost textu je pozitivní, ale někdy by se hodilo látku trochu rozvést. Je však pochopitelné, že kniha nemůže jít více do hloubky a suplovat tak specializované texty.

Kromě nástinu problémů každé oblasti uvádí některé zajímavosti a konkrétní příklady aplikace – např. málokdo z čtenářů ví, jak a proč byla rozvržena písmena na klávesnici psacího stroje, která se stále používá v mezinárodním měřítku.

Kniha motivuje čtenáře k hlubšímu poznávání psychologie a k četbě dalších specializovanějších textů. Cenné je, že motivace není prvoplánová, budí zájem o obor výběrem předkládaných poznatků i způsobem jejich podání.
Je chvályhodné, že původní literatura, citovaná autorkou, je obohacena o seznam základní literatury z oboru aplikované psychologie v českém jazyce.

Několik drobných chyb souvisejících s překladem některých odborných termínů nesnižuje hodnotu knihy. Namátkou lze uvést Satirové pojem „sculpturing“, pro který se v odborné veřejnosti používá termín „sochaření“ a ne „sochařství“ (str. 73). Locus of control (LOC) není „centrum kontroly“ ale „místo ovládání“ (str. 80). Ale to jsou nepodstatné maličkosti.

Dle mého názoru je práce výbornou ukázkou toho, jak se má taková kniha psát. Domnívám se, že není jen pro laiky, s potěšením si ji přečte i psycholog. Knihu lze jen doporučit nejširšímu čtenářskému publiku.


Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0