Portál.cz > Portál v médiích > Nebojte se myslet hlavou (recenze)

Nebojte se myslet hlavou (recenze)

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 11.7.2002

Všechno, co poznáváme, učíme se nebo dokonce předáváme dál ve výuce, lze zjednodušit. Cílem je učinit veškeré informace srozumitelnější pro nás i naše okolí.

V předmluvě k 36. vydání knihy Nebojte se myslet hlavou autorka vysvětluje svůj "komunikační postup" poznání a získávání informací. Doporučuje zdánlivě samozřejmé postupy (např. přemýšlení o přečteném, rozmluva s druhými, hledání analogických příkladů, provádění slovních experimentů a tréninkových úloh). Seznamuje s metodou brain - friendly, metodou využívající mozek správně, účelně a především s ohledem k němu samému.

Kniha je členěna do třech částí. V první je věnována pozornost grafickým asociacím, paměti a myšlení v kategoriích, vysvětlení co se vlastně děje při učení. Druhá část je věnována opakování, tréninku paměti, upravování a využívání nových informací, řečnictví, výuce cizích jazyků (klasické metody a Metoda Birkenbihl: Čtyři kroky učení (rozumět významu slov, aktivní poslouchání, pasivní poslouchání a další učební aktivity). Třetí část tvoří dodatky (např. sociobiologie, mentalita Západu a Východu, řešení jednotlivých úloh, příprava projevu, mozková cvičení a trénink, práce s videofilmy, pátrání po rozebraných knihách atd.). Jednotlivé moduly a jejich řazení představují možné pořadí využití, ale s jednotlivými úseky lze pracovat izolovaně. Jsou vtipně seřazeny a netradičně uspořádány. Součástí třetího dodatku je seznam odborné literatury.

Autorka připomíná změnu doby, změnu myšlení i přemíru informací v současné civilizaci. Upozorňuje, že i v této souvislosti vyhlásil Americký kongres devadesátá léta minulého století Dekádou mozku. V tomto údobí se soustředila pozornost odborníků na výkon mozku, jeho funkce, vývojová stadia, uspořádání a činnost nervových buněk a mnoho dalších. Období přineslo v této oblasti mnoho nového. Přineslo rovněž mnoho publikací o správném používání mozku "pro normální lidi". Představovaná publikace je jednou z nich. Proto autorka vytváří sama modely myšlení způsoby "přátelskými" pro mozek (brain-friendly), s propojením se zábavnými prvky, abychom poznali a pochopili lépe sami sebe a lépe komunikovali navzájem v naší složité civilizaci. Nabádá, abychom především neškodili svému mozku (např. tupým zíráním na televizní programy) a uměli si cíleně vybrat z přijímaných informací. Dává zároveň praktické návody, postupy a trénink doporučeného.

Autorka Vera F. Birkenbihl - odbornice v oblasti psychologie komunikace a vývoje osobnosti - vychází z přesvědčení, že veškeré informace mohou být srozumitelnější a tím i použitelnější pro každého. Této oblasti se věnuje i v předkládané publikaci, která během doby byla třikráte zcela přepracovaná a doplněná. V Německu již sedmatřicetkrát vydaná. Určitě si najde i u nás své četné zájemce.

MUDr. Olga Wildová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0