Portál.cz > Portál v médiích > Nedovolte mozku stárnout

Nedovolte mozku stárnout

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 25.3.2002

S prodlužováním průměrné délky života populace se objevují ve společnosti i nové otázky. S přibývajícím věkem se objevují různá onemocnění, ale také může mj. docházet k poklesu výkonnosti činnosti mozku. Knihu k této tematice vydává nakladatelství Portál.

Publikaci Nedovolte mozku stárnout napsali Allen D. Bragdon a David Gamon (z amerického originálu přeložila Silvie Struková).
S prodlužováním průměrné délky života populace se objevují nové problémy. S přibývajícím věkem se objevují různá onemocnění, ale také může mj. docházet k poklesu výkonnosti mozkové činnosti. A tak představa, že se sice dožijeme vyššího věku, ale že bychom v důsledku stárnutí mohli také ztratit paměť, osobnost i schopnost komunikovat s druhými lidmi, není příliš lákavá. Největší hrozbou se stává Alzheimerova choroba, která představuje nejčastější formu demence. Úbytku duševních schopností se však můžeme do jisté míry bránit. V předkládané publikaci autoři uvádějí na základě moderních poznatků neurověd a psychologie vše o tom, co se v průběhu stárnutí děje s lidským mozkem.
Zároveň čtenáře seznamují s technikami a praktickými cvičeními, ale také s radami, jak si až do stáří zachovat mozek v činnosti (vaše psychika se bude rozvíjet, když si s ní budete hrát). Autoři upozorňují na rizikové faktory a varovné signály. Úvodní část je doplněna diagnostickými kritérii a testy pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence. Další část informuje o zhoršení duševních a tělesných schopností, které však odpovídají věku (zpomalení duševních procesů je důsledkem celkového snížení výkonnosti mozkových buněk - prodloužení reakčního času). Také tato část je doplněna krátkými testy (test duševního stavu, test kategorií, test rozsahu paměti, test spojování čísel a písmen, test vybavování z paměti a další).
Normální potíže s poznáváním, příznaky vyvolané vedlejšími účinky léků a stavy po malých mozkových příhodách jsou obsahem třetí kapitoly. V ní nalezne čtenář také informace o významu antioxidantů, např. vitaminu C a E, a o roli melatoninu, estrogenu i acetylcholinu. Třetí kapitola je věnována prevenci a doporučením, jak předejít úpadku poznávacích schopností ve stáří. Zde se projevuje klad publikace, která je ve své podstatě optimistická. Dostatek podnětů v dětství rozhodně zvyšuje pozdější využívání zkušeností. Jednou vybudované neuronové dráhy jsou k dispozici po celý život. Ale není vyloučeno si novou dovednost osvojit i ve starší věku (přinutíme-li mozek k práci, posilujeme ho). Závěrečná část obsahuje cvičení zaměřená na specifické funkce mozku ohrožené stárnutím. Každá kapitola je doplněna seznamem literatury. Publikace je určena všem dospělým, kteří jsou odpovědní za své zdraví, a chtějí se proto bránit ztrátě rozumových schopností ve stáří. S chutí si ji však určitě přečte i zdravotník.
Portál, 2002, 1. vydání, 112 stran.
MUDr. Olga Wildová

Recenze byla původně napsána pro www.medicina.cz.
Lze ji též najít na : http://nova.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=4338&s_rub=287&s_sv=1&s_ts=37341,7212615741
Autorka souhlasí se zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0