Portál.cz > Portál v médiích > Nepořádek (recenze)

Nepořádek (recenze)

Autor: Petr Kukal | Datum: 14.6.2002

Bordel v bytě – šťastné dítě, říkává vědoucně má známá, trojnásobná matka. A francouzská psycholožka a psychoterapeutka Emmanuele Rigonová jí v další knížce z řady Průvodce výchovou v rodině pražského nakladatelství Portál do značné míry dává za pravdu. Určitá strukturace prostředí, která je rodičovskou optikou nahlížena nejčastěji jako „nehorázný chlív“, je pro děti předškolního věku skutečně důležitá: jak pro jejich duševní pohodu, tak pro zdravý psychický rozvoj.

Publikace ovšem není primárně katalogem všech žádoucích forem pořádku ani manuálem k jeho vštípení nezvedenému potomstvu. Pořádek i nepořádek je tu pojímán v daleko širším kontextu než je ten, který představuje plyšáky srovnané podle velikosti a lego v krabici. Ambicí autorky je představit zásahy dětí do struktury svého okolí jako projevy či důsledky jejich vývojových potřeb. Jen menší část knihy se proto týká konkrétních rodičovských strategií směřujících k osvětlení nutnosti úklidu a aktivního zapojení dítěte do něj. Přesto zde tyto praktické návody nechybějí a lze očekávat, že zejména pragmatičtěji zaměřené čtenáře uspokojí. Vycházejí zejména z dětské tendence k opakování činnosti dospělého a sociálního učení nápodobou vzoru. Rigonová tedy vybízí rodiče nejprve k úklidu, při němž bude dítě jen asistovat, a to v míře, kterou si samo zvolí. Citlivým vysvětlováním důvodů, pro které rodič na nastolení alespoň elementárního pořádku lpí, pak lze dospět k tomu, že dítě samo nahlédne jisté uspořádání svých věcí jako výhodné a užitečné i pro něj samotné.

Osobně však pokládám za přínosnější druhou část knihy, které se týká téměř výhradně pořádku a nepořádku v dětech samých; toho nepořádku, jehož je neuklizený dětský pokoj jen nutným odrazem. Emmanuele Rigonová poukazuje na vnitřní strukturování dítěte, jež probíhá po etapách, z nichž každá je charakterizována specifickými vývojovými potřebami. Názorově se opírá především o tradiční psychoanalýzu, přebírá tedy také Freudovu klasifikaci jednotlivých stádií vývoje dítěte (stádium orální, stádium anální, stádium oidipovské čili falické a konečně stádium genitální). Důsledné lpění na pojmovém aparátu prvotní psychoanalýzy i jejich tradičních interpretacích ovšem někdy působí maličko křečovitě, jindy přímo nahrává na smeč kritikům tohoto směru, kteří prohlašují, že s jeho pomocí lze interpretovat cokoli („Podobně lze vysvětlit i výstřední chování v opačném smyslu.“ – str. 65)

V míře o mnoho menší se objevují myšlenky Jeana Piageta, a to v souvislosti s významem hry (str. 91), naopak v kontextu prostorových představ nejmenších dětí jsem odkaz na dílo tohoto gurua dětské psychologie marně hledal. Přitom zejména jeho pracemi jsou inspirovány tak roztomilé hříčky jako dát dětem v předškolním či mladším školním věku ležícím na žíněnce pokyn, aby vzpažily. Dobrá polovina jich předpaží.

Pozornost si dále zaslouží srozumitelně, přehledně a přitom bez vulgárních zjednodušení zpracované kapitoly o řádu (tedy pořádku) jazyka a o dětském vnímání času. Rodiče mají po jejich přečtení šanci jasněji nahlédnout řadu dětských projevů, jejichž smysl jim doposud unikal, nebo byl ve skutečnosti jiný, než se domnívali. Jde zejména o dětskou potřebu srozumitelného časového řádu dne, jehož opakované narušování dítě velmi znejistí. Nelze se pak divit emotivní reakci na předčasný odchod ze školky či na přerušení činnosti, která měla podle zkušeností dítěte ještě trvat. Děti nepochybně potřebují volnost a svobodu pro své objevování světa, to však musí současně probíhat v rámci hranic, které jim dají pocit bezpečí. Pevný rytmus dne takové hranice nabízí.

Knížka se dále zabývá významem dětské kresby, spontánní i řízené hry, téma strukturace dětské osobnosti pojednává skutečně komplexně. Současně usiluje o maximální stručnost, není zahlcena odbornou terminologií, výklad oživují kasuistiky z autorčiny poradenské praxe. Titul, jež bude čtenářskou obcí asi chápaný spíše ve svém užším významu, tak nesporně nabízí víc, než slibuje.

Petr Kukal
Publikováno na www.tiscali.cz -14.6.2002


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0